drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® TOP

PRZEZROCZYSTE I WODOODPORNE ZABEZPIECZENIE DLA ZAPRAW JEDNOWARSTWOWYCH

MAXCLEAR® TOP
MAXCLEAR® TOP - PRZEZROCZYSTE   I  WODOODPORNE ZABEZPIECZENIE DLA  ZAPRAW JEDNOWARSTWOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR TOP jest przezroczystym i wodoodpornym zabezpieczeniem na bazie wody specjalnie przeznaczoną do aplikacji na świeże tj. przynajmniej 24h zaprawy jednowarstwowe w celu ochrony przed powstawaniem wykwitów, nalotów krystalicznych.

ZASTOSOWANIE


• Zabezpieczenie nowych lub starych fasad pokrytych zaprawą jednowarstwową.
• Zabezpieczenie cegły, bloczków betonowych

ZALETY


• Może być nakładany na świeżo wykonane aplikacje z zapraw jednowarstwowych bez wymagań co do ich całkowitego związania.
• Zapobiega pojawianiu się limy na niedawno wykonane aplikacje z zapraw jednowarstwowych.
• Nie zmienia wyglądu podłoża.
• Zmniejsza absorpcję wody przez fasadę, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem przez mróz.
• Pozwala na oddychanie powierzchni.
• Jest samoczyszcząca przez deszcz, wydłużając w ten sposób trwałość fasady.
• Zapewnia oszczędność dodatkowych środków na dalsze aplikacje fasady i obniża koszty utrzymania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Pokrywana powierzchnia być musi być oczyszczona z kurzu i obcych elementów. Bardzo zalecane jest zeskrobanie powierzchni szczotką w celu usunięcia wszelkich pozostałości.
Mieszanie
Produkt jest gotowy do użytku i nie wymaga rozcieńczania lub mieszania. Zaleca się jedynie delikatne wymieszanie przed aplikacją.
Aplikacja
Na niedawno wykonane aplikacje z zapraw jednowarstwowych MAXCLEAR TOP musi zostać nałożony od 24 do 48 godzin po aplikacji zaprawy, w dwóch kolejnych warstwach, druga po wyschnięciu pierwszej. Czas waha się zależnie od warunków pogodowych.
Jeśli chodzi o istniejące zaprawy jednowarstwowe, ściany z cegły lub bloczków betonowych, zaleca się delikatne zwilżenie podłoża i kiedy zacznie ono schnąć należy wykonać aplikację dwóch powłok. Aplikację przeprowadza się od góry do dołu, używając szczotki, wałka lub natrysku, aż do nasycenia podłoża szczególnie dotyczy to pierwszej powłoki.

OPAKOWANIE


25 L wiadra

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 4st C

UWAGI


Bardzo zaleca się wykonanie próby na małym obszarze w celu oceny końcowego rezultatu, przed ostateczną aplikacją, szczególnie kiedy produkt nakłada się na stare zaprawy jednowarstwowe czy inne podłoża.

BHP


MAXCLEAR TOP nie jest toksyczny, ale jego skład jest żrący. Podczas aplikacji używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeżeli skóra zostanie zabrudzona materiałem, umyć dokładnie wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom