drizoro strona główna
powrót
MAXGLAZE® D

PRZEZROCZYSTY ŚRODEK OCHRONNY Z POŁYSKIEM DO BETONÓW, PŁYT PREFABRYKOWANYCH, POKRYĆ FAKTUROWANYCH I CEGIEŁ

MAXGLAZE® D
MAXGLAZE® D - PRZEZROCZYSTY ŚRODEK OCHRONNY Z POŁYSKIEM DO BETONÓW, PŁYT PREFABRYKOWANYCH, POKRYĆ FAKTUROWANYCH I CEGIEŁ
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Jest to ciecz wytworzona na bazie metakrylanów. Zapewnia przezroczystą, trwałą i mocną ochronę oraz elastyczne wykończenie z połyskiem do betonów i murów. Nadaje odporność na zanieczyszczenie powietrza, środki alkaiczne i promienie ultrafioletowe.

ZASTOSOWANIE


Beton prefabrykowany i architektoniczny. Stanowi przezroczystą ochronę przy zachowaniu naturalnych kolorów i faktury.
Odsłonięty beton. Stanowi ozdobne i przyjemne, przezroczyste wykończenie. Utrzymuje beton czystym i wolnym od wapna powierzchniowego oraz chroni je przed uszkodzeniami wynikłymi z zamarzania i rozmarzania wody.
Ceglane fasady i ceramika ozdobna. Zabezpiecza przed wodą deszczową, zapobiega wsiąkaniu wody oraz podnosi walory estetyczne.
Zabezpieczenie betonów przed korozją : mechaniczną, chemiczną i biologiczną.
MAXGLAZE – D zapobiega uszkodzeniom struktury betonu spowodowanych absorpcją wody i szkodliwych substancji. Chroni przed korozją mechaniczną, mrozem, uszkodzeniami spowodowanymi przez sole, siarczany, chlorki i azotany.
Posiada istotne znaczenie jako ochrona betonów zbrojonych przed korozją. Tworzenie się tlenków żelaza na zbrojeniach, pod wpływem wnikającej wody, wywołuje duże ciśnienie rozprężające, które działając niszcząco mogą doprowadzić do spękań betonu zbrojonego. Korozja biologiczna betonów zbrojonych jest spowodowana działaniem bakterii, grzybów, mchów, alg i porostów oraz roślinnych i zwierzęcych drobnoustrojów.
Czynniki te , w połączeniu z wodą pochodzącą z kondensacji lub wnikania kapilarnego, powodują powstawanie grzybów na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Sprawia to, że obiekty takie nie nadają się do zamieszkania.
Aluminium i stal nierdzewna. Tworzy powierzchniową warstwę, która chroni przed zaprawą, tynkiem lub innymi materiałami podczas prac budowlanych.
Inne powierzchnie. Jest idealnym środkiem, posiadającym walory zabezpieczające i dekoracyjne, przeznaczonym do różnych powierzchni, zapewniającym jednowarstwowe wykończenie.

ZALETY


• Tworzy ochronną powłokę, która nie ulega działaniu wody oraz chroni powierzchnię przed destrukcją wynikłą z zamarzania i rozmarzania wody.
• Zapobiega zbieraniu się na powierzchni zanieczyszczeń wapiennych i przemysłowych.
• Nie żółknie, utrzymuje i uwypukla naturalne barwy powierzchni.
• Obniża koszty eksploatacji i zapewnia lepszą konserwację powierzchni.
• Odporny na działanie promieni ultrafioletowych, obojętny na większość powszechnych kwasów, rozpuszczalników, związków alifatycznych, tłuszczów i olejów.
• Posiada silną przyczepność, uszczelnia spękania i jest podatny na ruchy podłoża.
• Stanowi przezroczyste, ochronne pokrycie betonu przed korozją.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni. Należy usunąć wszelkie ślady brudu, tłuszczu, łuszczącej się farby oraz wykwitów. Powierzchnia musi być czysta i zupełnie sucha.
Nakładanie. MAXGLAZE – D dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Zaleca się wymieszanie zawartości pojemnika przez kilka sekund. Może być nakładany pędzlem, wałkiem lub natryskiem niskociśnieniowym. Nakładać dwie warstwy, zachowując odstęp 2 godzinny pomiędzy jedną, a drugą warstwą. Niektóre zastosowania MAXGLAZE – D wymagają rozcieńczenia produktu. W takim przypadku należy dodać do 100% rozpuszczalnika przeznaczonego dla MAXGLAZE ( MAXGLAZE SOLVENT) . Zaleca się sprawdzenie stopnia rozcieńczania produktu przed jego nałożeniem na powierzchnię. Stosować MAXGLAZE SOLVENT do czyszczenia narzędzi i zabrudzeń.
Temperatura nakładania. Zakres temperatur powietrza i powierzchni w czasie stosowania produktu wynosi od 10 st C do 35 st C. Wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80 %.

WYDAJNOŚĆ


Wydajność wynosi od 2,5 do 6 m2/litr, w zależności od porowatości powierzchni.

WŁASNOŚCI NAŁOŻONEJ WARSTWY


• Nie żółknie.
• Dobra odporność na promienie ultrafioletowe, kwasy alifatyczne, mocz i alkalia.
• Pozwala „pocić się” powierzchni.

OPAKOWANIE


Pojemniki o pojemności 25 l .

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Może być składowany przez 1 rok, w temperaturze 20 st C, w oryginalnie zamkniętym pojemniku.

BHP


MAXGLAZE – D jest cieczą łatwopalną, zatem składowanie, transport i obsługa muszą spełniać warunki wymagane dla tego typu produktów. Nie palić tytoniu podczas aplikacji lub w miejscu, gdzie znajdują się otwarte pojemniki i sprzęt.
Podczas nakładania na powierzchnie zewnętrzne i fasady należy unikać zabrudzenia szkła i aluminium. Jeśli wymagane jest oczyszczanie, należy użyć rozpuszczalnika, w ciągu jednej godziny od momentu zanieczyszczenia powierzchni. Zakładać ubranie i okulary ochronne, unikać wdychania oparów, oraz utrzymywać dobrą wentylację w pomieszczeniu, w którym wykonywane są prace. Przestrzenie zamknięte muszą posiadać dodatkową wentylację. Podczas stosowania w budynkach mieszkalnych, należy upewnić się, czy wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne są wyłączone.
Produktu MAXGLAZE – D nie wolno nakładać na powierzchnie zmrożone, na podłoże asfaltowe czy zeszklone.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom