drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® SULFAT

ROZTWÓR SILIKONOWY CHRONIĄCY POWIERZCHNIE PRZED SOLAMI

MAXSEAL® SULFAT
MAXSEAL® SULFAT - ROZTWÓR SILIKONOWY CHRONIĄCY POWIERZCHNIE PRZED SOLAMI
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL SULFAT jest roztworem związków silikonowych, który dzięki dyfuzji i kapilarności penetruje pory materiałów budowlanych.
Substancje chemiczne ulegają procesowi wiązania w trakcie ciągłych przemian uwalniania i odwadniania soli higroskopijnej na murze, betonie, tworząc obszar całkowicie hydrofobowy, do głębokości kilku centymetrów. MAXSEAL SULFAT może być aplikowany na lekko wilgotne podłoże.

ZASTOSOWANIE


MAXSEAL SULFAT znajduje zastosowanie przy likwidacji związków solnych (chlorków, siarczanów) podczas przeprowadzania renowacji konstrukcji betonowych, żelbetowych, murów. Może być stosowany jako zabieg poprzedzający:
- aplikację powłok hydroizolacyjnych (z grupy MAXSEAL) lub zapraw cementowych,
Zapobieganie i minimalizowanie pojawienia się wykwitów na powierzchni podłoża, jednocześnie zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przez krystalizację soli w podłożach chłonnych i porowatych typu beton, zaprawy mineralne, kamień naturalny lub sztuczny (na bazie mineralnej), farby mineralne, pianobeton, bloczki betonowe, cegły itp.

ZALETY


• doskonała penetracja
• wysoka odporność alkaliczna
• szybkoschnący
• można aplikować na matowo wilgotne podłoże
• paroprzepuszczalny.

WYDAJNOŚĆ


Wydajność MAXSEAL SULFAT uzależniona jest od porowatości powierzchni i wynosi 0,4-0,5 l/m2 na jedną warstwę.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić powierzchnię. MAXSEAL SULFAT stosuje się przy użyciu natrysku o małym ciśnieniu, w kierunku z dołu do góry. Powierzchnia podkładu może być lekko wilgotna. Polecamy nakładanie dwóch powłok, aplikacja drugiej powłoki powinna nastąpić zaraz po wyschnięciu pierwszej warstwy tzn.(podczas dotyku nie lepi się). Czas dojrzewania MAXSEAL SULFAT, przed nakładaniem wypraw, nie może być dłuższy niż 20-30min licząc od zakończenia jego aplikacji. Przed nakładaniem wypraw, wykonane warstwy MAXSEAL SULFAT należy zmoczyć wodą.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze poniżej 30 st C. Chronić przed bezpośrednim nagrzaniem.

OPAKOWANIE


25 l wiadra

BHP


MAXSEAL SULFAT jest produktem żrącym, dlatego w trakcie przechowywania, transportu i przenoszenia muszą być zachowane odpowiednie dla tego typu produktów środki ostrożności. Należy unikać kontaktu ze skórą i z oczami. W trakcie prac należy używać ochronnych rękawic i okularów. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeżeli produkt dostanie się do oczu przemyć dokładnie czystą wodą, ale nie pocierać. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom