drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® SULFAT

PRZECIWSOLNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I MUROWANYCH

MAXCLEAR® SULFAT
MAXCLEAR® SULFAT - PRZECIWSOLNE  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I MUROWANYCH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR SULFAT to jednoskładnikowy produkt o konsystencji ciekłej, na bazie wody. Dokonuje dyfuzyjnej i kapilarnej penetracji podłoża, tworząc barierę ochronną przeciw solom i zapobiegając pojawianiu się na powierzchni wykwitów. Jako produkt gotowy do użycia nadaje się do stosowania na absorpcyjne podłoża mineralne, takie jak: beton, zaprawa cementowa oraz cegła.

ZASTOSOWANIE


• Zabezpieczanie powierzchni przeciw solom w trakcie wykonywania prac hydroizolacyjnych oraz naprawczych; ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi na skutek krystalizacji oraz naporu soli na daną powierzchnię, wykonywana jeszcze przed kładzeniem powłok cementowych czy zapraw hydroizolacyjnych, takich jak: MAXSEAL czy MAXSEAL FLEX.
• Zapobieganie pojawianiu się wykwitów na powierzchniach absorpcyjnych oraz porowatych, takich jak: beton, zaprawa oparta na cemencie, kamień czy cegła.

ZALETY


• Produkt wolny od rozpuszczalników, bezwonny, nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie prowadzone są roboty, zamkniętych lub o słabym przewiewie powietrza;
• Zdatny do zastosowania na powierzchniach mokrych;
• W materiałach budowlanych dokonuje dogłębnej penetracji;
• Umożliwia dyfuzję pary wodnej, nie zamyka porów w materiale;
• W podłożach mineralnych oddziałuje na sole zwykłe typu: chlorki, siarczki, azotany itp.;
• Produkt niepalny, nietoksyczny i antykorozyjny, przyjazny dla środowiska;
• Bardzo wysoka odporność na zasady;
• Produkt szybkoschnący.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być czysta, wolna od wszelkiego rodzaju tłuszczów, farby, czynników przyspieszających dojrzewanie materiału czy jakiejkolwiek innej powłoki, która mogłaby zahamować proces penetracji. Usunąć kawałki betonu luźnego czy niepełnowartościowego. Pęknięcia oraz ubytki podłoża naprawić materiałem naprawczym. Dla zoptymalizowania absorpcji MAXCLEAR SULFAT przez podłoże, zaleca się nakładać go na podłoże suche.
Aplikacja: MAXCLEAR SULFAT dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Można go nanosić pędzlem lub metodą natryskową przy użyciu pompy niskociśnieniowej. Dla zapewnienia maksymalnej absorpcji na powierzchni roboczej produkt rozprowadzać jednolicie, póki nie zostanie ona całkowicie nasycona. Dla uzyskania lepszych wyników, kiedy pierwsza warstwa zostanie już całkowicie wchłonięta, drugą warstwę nanosić natychmiast po niej, wedle zasady „mokre na mokre”. Czas oczekiwania między obydwiema warstwami winien być możliwie jak najkrótszy. Kiedy podłoże już wyschnie, co można stwierdzić przez dotyk, w kolejności należy wykonać aplikację zaprawy, powłoki po uprzednim zmoczeniu powierzchni. Jeżeli aplikacja zaprawy, powłoki jest wykonywana po kilku godzinnym czasie schnięcia MAXCLEAR SULFAT mogą pojawić się problemy z przyczepnością między powierzchnią roboczą a zaprawą. Zaprawę nanosić nie później niż po 20-30 minutach.
Warunki aplikacji: Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz w przypadku, kiedy takich spadków temperatur spodziewać się można w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.
Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE


Wydajność MAXCLEAR SULFAT zależy od rodzaju i porowatości nawierzchni, przy czym szacunkowo wynosi ona 400-500 g/m². Dokładną ilość pozwoliłaby określić wstępna próba przeprowadzona na miejscu robót.

OPAKOWANIE


MAXCLEAR SULFAT dostarcza się w 20 kg kanistrach plastikowych.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią i mrozem.

UWAGI


• Nie stosować na powierzchniach nie wykazujących porowatości lub zdolności absorpcji.
• Ściśle przestrzegać zalecanego czasu oczekiwania, oddzielającego aplikacje powłok MAXCLEAR SULFAT oraz zaprawy.

BHP


MAXCLEAR SULFAT jest wprawdzie produktem nietoksycznym i antykorozyjnym, posiada jednak właściwości żrące, dlatego podczas aplikacji należy nosić gumowe rękawice i ochronne okulary. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dokładnie pod bieżącą czystą wodą, unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsca umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza.
Na życzenie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom