drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® FLEX

ELASTYCZNA, WODOODPORNA POWŁOKA OCHRONNA NA POWIERZCHNIE BETONOWE I MUROWANE

MAXSEAL® FLEX
MAXSEAL® FLEX - ELASTYCZNA, WODOODPORNA  POWŁOKA OCHRONNA NA POWIERZCHNIE BETONOWE I MUROWANE
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL FLEX jest produktem dwuskładnikowym na bazie cementu i odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz żywicy syntetycznej. Służy do wykonywania elastycznych powłok o właściwościach uszczelniających, wodoodpornych i ochronnych.

ZASTOSOWANIE


• Wodo-uszczelnienie wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych i konstrukcji budowlano inżynierskich.
• Zabezpieczenie przeciw karbonatyzacji konstrukcji betonowych.
• Izolacja balkonów i tarasów.
• Wodoodporne i ochronne powłoki silosów, chłodni kominowych, zbiorników na wodę pitną, zbiorników oczyszczalni ścieków.
• Jako powłoka wodoodporna na konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowane.
• Szczególnie zalecany do wykonywania powłok powierzchni narażonych na zarysowania i konstrukcji obciążonych dynamicznie.
• Izolacja fundamentów.

ZALETY


• Powłoka elastyczna o właściwościach wodoszczelnych i wodoodpornych.
• Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacją.
• Pozwala na „oddychanie” podłoża.
• Duża trwałość i łatwość wykonania.
• Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody.
• Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych.
• Odporność na stały kontakt ze ściekami lub wodą.
• Elastyczność powłoki, pozwalająca na mostkowanie zarysowań konstrukcji wynikających z jej pracy.
• Odporna na promienie UV.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania.
• Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
• Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga – ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wymienionych wyżej zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
• Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna.

UWAGA: DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


MAXSEAL FLEX jest materiałem dwuskładnikowym. Odpowiednio przechowywany MAXSEAL FLEX (składnik cementowy) nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć jego zawartość. MAXSEAL FLEX – cement rozrabiany jest żywicą syntetyczną – MAXSEAL FLEX, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Materiał występuje w dwóch odmianach: drobnoziarnistej i standard. Odmiana gstandard zalecana jest do wykonywania zabezpieczeń zbiorników, basenów, balkonów, chodników i tarasów.
Płyn zarobowy
Płynem zarobowym jest MAXSEAL FLEX żywica, dostarczana w komplecie ze składnikiem sypkim.
Przygotowanie masy
Do czystego pojemnika wlać ¾ zawartości opakowania żywicy, pozostałą ilość dolewać w trakcie mieszania do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do płynu zarobowego wsypywać porcjami MAXSEAL FLEX stopniowo mieszając. W trakcie mieszania zaleca się używanie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem MAXMIXER. Po wstępnym połączeniu składników należy odstawić ją na 5 minut w celu odpowietrzenia i zwilżenia części sypkiej. Następnie krótko wymieszać i przystąpić do wykonywania powłoki. Gotowa masa nie może posiadać grudek.

NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA


MAXSEAL FLEX nakłada się szczotką typu MAXBRUSH o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i wklęsłości. Do nakładania można też używać metalowych pac. Masę nakładać tak, aby uzyskać ciągłą jednolitą powłokę. Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo – wilgotne bez wody zastoiskowej.
Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 16 –24 godzin przed nałożeniem drugiej, lecz nie dłużej niż 3 dni.
Drugą warstwę nakładać w kierunku prostopadłym do pierwszej. Całkowite zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno mieścić się w przedziale 2,5 – 3,0 kg/m2 . Materiał powinien być nakładany w dwóch lub trzech warstwach o grubości nie większej niż 1,5 mm każda.
Zabezpieczenie rys i styków
W przypadku rys prostopadłych o rozwartości 1 mm wykonać powłokę z MAXSEAL FLEX o minimalnej grubości 2 mm.
Rozwartość rysy, przy której następuje początek pękania powłoki z MAXSEAL FLEX o grubości 2 mm wynosi 1,2 mm.
Przy wykonywaniu powłoki uszczelniającej na styku posadzka – ściana zaleca się wzmocnienie siatką pierwszej warstwy powłoki.
Pielęgnacja
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża min. 5st. C.

UWAGI


• • Materiał MAXSEAL FLEX jest przeznaczony do wykonywania elastycznych powłok ochronnych, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, odpornych na oddziaływanie środowisk agresywnych odpowiadających klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1:200, na powierzchniach konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych, w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami..
• Powłoki MAXSEAL FLEX mogą być nakładane na nowy beton po 28 dniach.
• Nie należy stosować na zewnątrz jeżeli w ciągu 5 – 7 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz lub może wystąpić na zabezpieczonej powierzchni skroplenie pary wodnej.
• Nie używać zbywającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5st. C do +35st. C, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej +5st. C.
• W przypadku wątpliwości związanych z rodzajem medium jakie może mięc styczność z Maxseal Flex, oraz co do innych zastosowań nie wymienionych w karcie technicznej należy skontaktować się z dystrybutorem.
• W trakcie wykonywania robót podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej żywicy. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL FLEX w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej żywicy, aby przyspieszyć czas wiązania.
• Zbiorniki uszczelnione przy użyciu MAXSEAL FLEX mogą być oddane do eksploatacji po 7 dniach od wykonania powłoki ostatecznej (dotyczy to warunków normowych). W złych warunkach – duża wilgotność, niskie temperatury zaleca się sezonowanie 14 – dniowe.

KOLORY


Podstawowe kolory – szary i biały, inne na życzenie odbiorcy.

OPAKOWANIE


Komplety (materiał sypki + żywica): 32 kg (odmiana drobno-ziarnista); 35 kg (odmiana standard)

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +50C. Przydatny do użycia przez 12 miesięcy.

BHP


Komponenty A i B są nietoksyczne. Komponent B proszkowy ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom