drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® GRAFFITI

PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY FASADY PRZED GRAFFITI

MAXCLEAR® GRAFFITI
MAXCLEAR® GRAFFITI - PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY FASADY  PRZED GRAFFITI
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Mleczna ciecz, która raz naniesiona na podłoże, chroni je przed rysunkami graffiti, ułatwiając jednocześnie ich późniejszą likwidację.

ZASTOSOWANIE


Zabezpieczenie fasad, ścian wykonanych z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. przed graffiti.

ZALETY


• Doskonałe zabezpieczenie podłoży mineralnych przed graffiti.
• Łatwość eliminacji graffiti z podłoży zabezpieczonych tym środkiem.
• Produkt jednoskładnikowy.
• Łatwość aplikacji za pomocą pędzla, wałka czy natrysku.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


MAXCLEAR GRAFFITI można nakładać na podłoża z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. Nie wolno natomiast stosować go na podłoża syntetyczne takie jak farby, podkłady itp., ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
Wskazane jest, aby zabezpieczane podłoże posiadało pewną porowatość w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W przypadku powierzchni gładkiej produkt może spływać. MAXCLEAR GRAFFITI jest produktem dostarczanym w postaci gotowej do użytku.
Przed aplikacją zalecane jest wykonanie próby z produktem, gdyż w pewnych przypadkach może on powodować zmiany w odcieniu podłoża po aplikacji. Ponadto w celu zapewnienia idealnej przyczepności i zabezpieczenia przed białymi plamami na fasadzie, podłoże powinno być zwilżone przed aplikacją.
Po zniknięciu wody powierzchniowej można nałożyć pierwszą warstwę produktu i pozostawić do wyschnięcia na 30 do 60 minut, po czym zamieszać dobrze produkt przed nałożeniem drugiej warstwy, w celu uzyskania równomiernego pokrycia. Zalecany czas schnięcia dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia podłoża wynosi od 12 do 24 godzin.
W celu usunięcia graffiti z podłoża zabezpieczonego MAXCLEAR GRAFFITI, na powierzchnię zabrudzoną graffiti należy nałożyć środek czyszczący o nazwie MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, po czym odczekać kilka minut pozwalając na zareagowanie środka. Następnie całość powinna być usunięta wodą pod ciśnieniem.
Należy dokładniej zapoznać się z ulotką techniczną dotyczącą środka MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER i zgodnie z nią postępować. Po oczyszczeniu powierzchni należy ją ponownie zabezpieczyć produktem MAXCLEAR GRAFFITI.

WYDAJNOŚĆ


3m2 z 1 litra , ale może znacznie się różnić w zależności od porowatości podłoża

OPAKOWANIE


5L i 25L pojemniki.

PRZECHOWYWANIE


9 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu w temperaturze powyżej 4˚C.

BHP


• Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami
• Podczas aplikacji należy pamiętać o stosowaniu gumowych rękawic , okularów i odzieży ochronnej.
• Jeśli oczy zostaną zabrudzone produktem, należy je opłukać obfitą ilością wody, nie należy trzeć oczu. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom