drizoro strona główna
powrót
MAXKOLA® - M

SPECJALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO UKŁADANIA PŁYTEK NA PODŁOŻA TRADYCYJNE

MAXKOLA® - M
MAXKOLA® - M - SPECJALNA  ZAPRAWA KLEJOWA DO UKŁADANIA PŁYTEK  NA PODŁOŻA TRADYCYJNE
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXKOLA – M jest wiążącą zaprawą na bazie cementu, zmodyfikowaną polimerami, dostarczaną w formie proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy wysokiej jakości produkt przeznaczony do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE


• Układanie płytek, gresów , naturalnego kamienia, marmuru na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne,
• Układanie płytek na tynki cementowe, cegły,
• Układanie płytek ceramicznych w basenach kąpielowych.

ZALETY


• Wysoka przyczepność
• Zapobiega konieczności zraszania podłoża i ceramiki w momencie układania.
• Produkt jednoskładnikowy
• Właściwości tiksotropowe produktu zapobiegają ześlizgiwaniu się ułożonych elementów

INSTRUKCJE STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Podłoże musi być czyste, suche i strukturalnie zdrowe. Zawartość wilgoci w podłożu nie może być większe niż 5%.Nie stosować na słabe podłoża takie jak martwy tynk. W przypadku istnienia odsłoniętych łat, należy je usunąć mechanicznie lub poprzez piaskowanie. Używając prowadnicy należy zbadać równość podłoża, tak aby wyeliminować różnice większe niż 5mm.
Mieszanie produktu.
Mieszać ręcznie lub mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem na wiertarce (500obr./min.),stosując 6 lub 7 litrów wody na 25kg worek, do uzyskania jednorodnej mieszaniny o konsystencji kremu, pozostawiając ją na 5min. po czym ponownie wymieszać przed użyciem.
Aplikacja.
Umieszczanie produktu na podłożu należy wykonywać małymi partiami, około 2 m2,a następnie stosować zacieraczki z zębami (6 x 6 mm) w celu wyregulowania grubości.
Nie należy aplikować grubości większej niż 6 mm . Następnie należy umieścić płytki przyciskając do podłoża. Czas schnięcia mieszanki wynosi 30 min. a czas umożliwiający zmianę położenia płytek wynosi 15min. (przy temperaturze 20st i wilgotności względnej 50%).

UWAGI


• Nie przekraczać rekomendowanej grubości 6mm.
• Nie wykonywać aplikacji na podłoża wilgotne lub słabe.

OPAKOWANIE


25kg worki.

KOLOR


Biały i szary.

ZUŻYCIE


1,5kg/m2 przy grubości 1mm.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym przed przemarzaniem.

BHP


MAXKOLA – M nie jest toksyczna, ale w swoim składzie posiada komponenty ścierne. Dlatego podczas mieszania i aplikacji produktu należy stosować gumowe rękawice ochronne. W przypadku kontaktu mieszanki z oczami, należy je dokładnie opłukać obfitą ilością czystej wody, nie pocierać oczu. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą.
Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom