drizoro strona główna
powrót
MAXKOLA® FLEX

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻA

MAXKOLA® FLEX
MAXKOLA® FLEX - ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻA
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXKOLA FLEX jest zaprawą w formie proszku, którego składnikami są hydrauliczne i syntetyczne spoiwa, które po zmieszaniu z wodą tworzą elastyczną zaprawę klejową, o dużej przyczepności przeznaczoną do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

ZASTOSOWANIE


• Układanie płytek ceramicznych, gresu ceramicznego , marmuru, nawierzchni z naturalnego kamienia, na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.
• Pokrywanie podłoży cementowych, ścian, podkładów w systemie ogrzewania podłogowego, istniejących płytek itd.
• Do podłoży takich jak płyty gipsowe, drewno, plastik itd.

ZALETY


• Bardzo duża adhezja do podłoży nieporowatych.
• Możliwość przenoszenia ruchów podłoża.
• Długi okres przydatności do aplikacji.
• Doskonała retencja wody zapobiegająca konieczności zraszania podłoża lub elementów nakładanych.

INSTRUKCJA APLIKACJI


Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, pozbawione tłuszczu, olejów grzybów, glonów, kurzu czy farb. Podłoże musi być strukturalnie zdrowe i spójne, nie kruszące się. Jeśli są jakiekolwiek ubytki, muszą być naprawione przez aplikację zaprawy np.: MAXREST lub MAXRITE 500. Podłoże ma być tak równe, jak to tylko jest możliwe, bez nierówności większych niż 5 mm mierzonej za pomocą prowadnicy o długości 2 m.
Mieszanie produktu
MAXKOLA FLEX miesza się dodając 6,5 - 7,5 l wody na 25 kg worek (27% +/- 1) za pomocą wolonoobrotowego mieszadła (500 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej pasty, bez zbryleń, po czym mieszankę należy odstawić na 5 minut przed rozpoczęciem aplikacji.
Aplikacja
Rozłożyć produkt MAXKOLA FLEX na małe obszary nie większe niż 2m2 rozprowadzając następnie go za pomocą kielni z ząbkami 6x6 mm (poziomo na ścianach) w celu kontrolowania grubości. Umieścić i docisnąć aż do wyrównania nierówności. Sprawdzić przyczepność produktu od czasu do czasu odrywając go (próbka) od podłoża.
Nie aplikować grubości większej niż 8 mm .

OPAKOWANIE


25 kg worki

KOLOR


Szary i biały

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym zadaszonym miejscu, chroniącym produkt przed przemarzaniem i wilgocią.

BHP


MAXKOLA FLEX nie jest toksyczna, ale jest materiałem ściernym ze względu na swój skład. Podczas mieszania i aplikacji ręce należy chronić używając gumowych rękawic ochronnych. Używać ochronnych gogli i maskę. Po kontakcie produktu z oczami, opłukać je obfitą ilością czystej wody. Nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy się skontaktować z lekarzem. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom