drizoro strona główna
powrót
MAXQUICK®

FARBA CEMENTOWA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

MAXQUICK®
MAXQUICK® - FARBA CEMENTOWA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXQUICK jest mieszanką cementów portlandzkich, odpowiednio dobranego kruszywa i modyfikatorów. Zmieszany z wodą lub płynem zarobowym tworzy wodoodporną i dekoracyjną powłokę.

ZASTOSOWANIE


• Powłoka wykończeniowa na MAXSEAL.
• Powłoka wykończeniowa w basenach kąpielowych.
• W miejscach wymagających cementowego wykończenia odpornego na wilgoć.
• Podkład pod MAXSHEEN i MAXELASTIC – zmniejsza znacznie zużycie tych materiałów.

ZALETY


• Małe zużycie materiału.
• Stanowy wodoodporne i dekoracyjne wykończenie, jednocześnie
• Jest bardziej trwały niż farba.
• Zmywalny również wodą pod ciśnieniem.
• Można go nakładać na wilgotne powierzchnie.
• Jest paro przepuszczalny.
• Nie zmienia koloru [pod wpływem wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża.
• Wszystkie ubytki, pęknięcia i rysy, których propagacja już ustała należy naprawić jednym z materiałów : MAXREST, MAXRITE, i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę).
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wyżej wymienionych zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo-wilgotna.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Płyn zarobowy
Jako płyn zarobowy do MAXQUICK należy stosować czystą wodę w ilości 9-9,5 l na 25 kg produktu. Zaleca się jednak stosowanie płynu zarobowego składającego się z jednej części MAXCRYL (tj. ok. 2 l na 25 kg proszku) i trzech części wody. Pozwoli to na osiągnięcie najlepszych parametrów mechanicznych powłoki, znacznie zwiększy przyczepność do podłoża i zredukuje skurcz podczas wiązania. Aby uniknąć zróżnicowania koloru powłoki należy zawsze stosować stałe proporcje płynu zarobowego.
Mieszanie
Należy stopniowo dodawać proszek do płynu zarobowego i mieszać ręcznie za pomocą kielni lub mechanicznie używając wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem. Po osiągnięciu przez mieszaninę konsystencji kremu, należy odstawić ją na piętnaście minut. Następnie zmieszać ponownie i rozpocząć natychmiastowe nakładanie.

NAKŁADANIE


Podłoże, na które ma być nakładany MAXQUICK, musi być dostatecznie nawilżone lecz bez niewchłoniętej wody na powierzchni. Jeżeli w trakcie nakładania podłoże zbyt szybko wysycha i materiał zaczyna „ciągnąć” za pędzlem – musi zostać nawilżone ponownie. W żadnym przypadku nie należy dodawać płynu zarobowego. Przy nakładaniu MAXQUICK na powierzchnie pokryte powłoką MAXSEAL – podłoże należy zwilżyć mgłą wodną. MAXQUICK można nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.

DOJRZEWANIE


Jeżeli powłoka jest narażona na gwałtowne wysychanie, po zakończeniu wstępnego wiązania powłoka musi być nawilżona mgłą wodną.
W pomieszczeniach wilgotnych, chłodnych i słabo wentylowanych wymagany jest dłuższy czas dojrzewania i zapewnienie prawidłowej wentylacji w celu uniknięcia kondensacji.

ZUŻYCIE


0,5 – 1 kg/m2

KOLORY


Biały, kość słoniowa, jasnozielony, jasnoniebieski, różowy i szary.

OPAKOWANIE


Wiadra 20 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym pojemniku.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXQUICK ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom