drizoro strona główna
powrót
MAXFIX - Y®

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PROFILI TYNKARSKICH

MAXFIX - Y®
MAXFIX - Y® - ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PROFILI TYNKARSKICH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFIX -Y to zaprawa klejowa składająca się ze specjalnych gipsów, bardzo drobnych kruszyw i dodatków, która po rozrobieniu z wodą tworzy pastę odpowiednią do mocowania profili tynkarskich: albo poprzez nałożenie cienkiej warstwy na podłoże, albo przez umieszczenie wymaganej porcji zaprawy na odwrocie danego profilu.

ZASTOSOWANIE


• Mocowanie w pomieszczeniach wewnętrznych profili tynkarskich lub gipsowych, gzymsów, medalionów sufitowych, podpórek, wsporników, paneli środkowych, kształtowników sufitowych, cokołów, wypustek, narożników, płyt ściennych, niewielkich kopuł itp. na powierzchniach z tynku lub gipsu.
• Uszczelnianie złączy i szczelin między profilami tynkarskimi.

ZALETY


• Świetna przyczepność do standardowego podłoża gipsowego.
• Dobra tiksotropia i przyczepność wstępna, zapobiegająca ześlizgiwaniu się mocowanych profili .
• Produkt łatwy w użyciu; możliwość pozostawienia otwartego pojemnika na długi czas i dobra urabialność produktu pozwalają swobodnie profilować pożądany kształt.
• Świetna kompatybilność z tynkiem i gipsami; produkt nie zawiera komponentów cementowych oraz nie wydziela soli.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, czysta, wolna od pyłu, tłuszczu, farb, wykwitów, olejów, środków odkształcających oraz wszelkich innych materiałów, które mogłyby osłabić przyczepność. Podłoże winno być możliwie jak najbardziej płaskie, pozbawione nierówności większych niż 5 mm na długości 2 m .
Mieszanie. 18 kg worek MAXFIX -Y miesza się z 6,6-7,7 l czystej wody (36,7% ± 2). Mieszanie należy wykonać mechanicznie, z zastosowaniem mieszadła wolnoobrotowego (400-600 obrotów/min.), aż do osiągnięcia jednorodnej pasty wolnej od grudek. Niewielkie ilości produktu można mieszać również ręcznie. Mieszania nadmiernie nie przedłużać ani nie stosować mieszadła szybkoobrotowego. Po zmieszaniu zaprawę pozostawić na 5 minut, a następnie ponownie ją krótko rozmieszać tuż przed przystąpieniem do aplikacji. Tak przygotowaną zaprawę można nanosić przez 30 minut lub nieco krócej. Kiedy minie ten czas, rozpoczyna się proces wiązania, a zaprawa traci swą urabialność. W razie potrzeby dla zachowania jej urabialności zaprawę ponownie rozmieszać, w tym wypadku nie dodawać jednak więcej wody.
Aplikacja. Na odwrotną stronę profilu nałożyć cienką warstwę zaprawy, zwracając przy tym uwagę na maksymalną jej grubość i unikając jej spadania na fragmenty pionowe. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2-3 mm .
Póki warstwa jest jeszcze świeża, nałożyć dany profil i docisnąć go lekko nim obracając, aż do wygładzenia wszystkich punktów przyczepności; upewnić się, czy odwrotna strona profilu posiada pełny kontakt z zaprawą i z powierzchnią, z którą ma się związać.
Czas przydatności do użycia w zakresie mocowania wynosi 10 minut przy temperaturze 20°C, natomiast poprawki można wykonywać przez 1-2 minuty, przy czym czas ten ulega wydłużeniu w niższych temperaturach i skróceniu w wyższych.
Uszczelnianie złączy i szczelin można przeprowadzać przez 24 h po zastosowaniu MAXFIX -Y. Umieścić zaprawę w złączach i szczelinach i kontrolować jej wysychanie przez co najmniej 3-4 h.
Warunki aplikacji. Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C oraz wówczas, gdy takich temperatur można się spodziewać przez 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte lub oszronione. Wykonaną aplikację chronić przed wysokimi temperaturami, wiatrem od średniego do porywistego, niską wilgotnością oraz bezpośrednim działaniem słońca. Nie stosować, gdy temperatura otoczenia przekracza 35°C.
Dojrzewanie. Aplikacje przeprowadzane w niższych temperaturach, przy wysokiej wilgotności względnej oraz w pomieszczeniach słabo wentylowanych wymagają dłuższego czasu wiązania.
Czyszczenie. Zanim MAXFIX -Y zwiąże, wszystkie narzędzia i sprzęt powinny być natychmiast wyczyszczone wodą. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko środkami mechanicznymi.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXFIX -Y wynosi 1,1 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm . Podana liczba może się wahać w zależności od chropowatości i porowatości zarówno profilu, jak i podłoża. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Produkt przeznaczony do stosowania tylko wewnętrznego.
• Nie stosować go na powierzchniach o stałej wilgotności lub dotkniętych zjawiskiem podnoszącej się wilgoci.
• Przed rozpoczęciem aplikacji zaprawę krótko rozmieszać, aby zachować jej urabialność, lecz nie dodawać więcej wody.
• Nie przekraczać zalecanej maksymalnej grubości jednej warstwy, tj. 3 mm .
• Celem uzyskania dalszych informacji oraz w sprawie zastosowań nie wymienionych w niniejszych Biuletynie technicznym należy skonsultować się z wydziałem technicznym naszej Firmy.

PAKOWANIE I KOLOR


MAXFIX -Y dostarcza się w 18 kg workach. Produkt dostępny w kolorze białym.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, zabezpieczonym przed wilgocią i mrozem, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


MAXFIX -Y jest materiałem nietoksycznym, mimo to żrącym, dlatego przy przygotowywaniu i aplikacji mieszanki należy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą narażone miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami spłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Na życzenie udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa produktu MAXFIX -Y. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom