drizoro strona główna
powrót
MAXJOINT®

WODOODPORNA ZAPRAWA NA BAZIE CEMENTU DO WYPEŁNIANIA ZŁĄCZ W CEGLE, KAMIENIU, CERAMICE I POSADZKACH

MAXJOINT®
MAXJOINT® - WODOODPORNA ZAPRAWA  NA BAZIE CEMENTU DO WYPEŁNIANIA ZŁĄCZ W CEGLE, KAMIENIU, CERAMICE I POSADZKACH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXJOINT jest produktem opartym na bazie cementu i czystej krzemionki oraz specjalnych dodatkach nadających mu własności, które wykorzystuje się w celu reperacji szczelin w fugach między cegłami,, kamieniami architektonicznymi i w różnych tego typu połączeniach. W zależności od szerokości złącza (fugi) rozróżnia się dwa typy zaprawy:
• dla złączy do 4 mm – MAXJOINT 0-4
• dla złącz od 4 – 20 mm – MAXJOINT 4-20
W przypadku zastosowania MAXJOINT w obiektach narażonych na stały kontakt z wodą 9np. baseny kąpielowe) należy stosować odmianę MAXJOINT POOL.

ZALETY


• Nie podlega skurczowi i przywiera mocno do podłoża.
• Duża odporność strukturalna.
• Można go przygotować w kolorze odpowiednim do potrzeb.
• Wysoka trwałość bez specjalnej konserwacji.
• Nie zawiera pierwiastków metalicznych.
• Stałość koloru.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Powierzchnię, gdzie chcemy zastosować MAXJOINT należy oczyścić wodą lub powietrzem pod ciśnieniem, a następnie ułożyć produkt. MAXJOINT miesza się z czystą wodą do uzyskania konsystencji odpowiadającej zaprawie murarskiej. Należy przygotować tylko tyle ile zamierza się użyć w czasie 1 godziny pracy.
Po 30 minutach polecamy powtórne wymieszanie ilości przygotowanego MAXJOINT w celu zachowania jego plastyczności. Do nakładania należy użyć kielni lub pistoletu do plombowania, a na końcu powierzchnię wygładzić.

WYDAJNOŚĆ


1 kg MAXJOINT wypełnia 0,6 l.
Ilość 1 kg wystarczy na wypełnienie szczelin o szerokości 10 mm i głębokości 10 mm na powierzchni 1 m2 złożonej z elementów 20x 20 cm.

KOLORY


Podstawowy kolor biały i szary – inne na specjalne życzenie.

OPAKOWANIE


Worki – 25 kg i 5 kg

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXJOINT ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli któryś z komponentów dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy się skontaktować z lekarzem. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE


18 miesięcy w suchym, zadaszonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom