drizoro strona główna
powrót
MAXJOINT® PAV

PŁYNNA ZAPRAWA DO WYPEŁNIANIA ZŁĄCZ W NAWIERZCHNIACH BRUKOWYCH, BETONOWYCH I CHODNIKOWYCH

MAXJOINT® PAV
MAXJOINT® PAV - PŁYNNA ZAPRAWA  DO WYPEŁNIANIA ZŁĄCZ W NAWIERZCHNIACH BRUKOWYCH, BETONOWYCH I CHODNIKOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXJOINT PAV jest zaprawą opartą na bazie cementu, krzemionki i specjalnych dodatków, która po zmieszaniu z wodą tworzy produkt płynny, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i właściwościach kompensujących skurcz, służy do wypełniania złącz nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE


• Wypełnienie złącz w posadzkach, dachówce, naturalnym kamieniu.
• Nawierzchnie narażone na ruch pieszy i kołowy.
• Wypełnienie kostki brukowej w ogrodach, publicznych ścieżkach, skwerach itp.

ZALETY


• Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
• Wysoka płynność pozwalająca na szybkie i łatwe umiejscowienie.
• kompensacja skurczu nie wprowadza naprężeń przy wiązaniu i nie rozwarstwia się.
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
• Wysoka lepkość świeżej zaprawy zapobiega jej sedymentacji.
• Wysoka wytrzymałość na tłuszcz i olej.
• Nie zawiera chlorku ani cząsteczek metalu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


PRZYGOTOWANIE ZŁĄCZ I PODŁOŻA
Wzmocnić i przygotować podłoże by spełniało wymogi ruchu kołowego. Złącza muszą być mocne, nie naruszone, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, luźnych części i zaprawy klejowej na całej głębokości. Przed aplikacją należy złącza zwilżyć, uważając aby nie pozostawić zastoisk wody.
MIESZANIE
25 kg MAXJOINT PAV wymaga do wymieszania od 3 do 3,5 litra czystej wody w zależności od wymaganej konsystencji (12 ± 14% wody wagowo). MAXJOINT PAV należy wsypywać stopniowo do czystego pojemnika z odpowiednią ilością wody i mieszać używając wolnoobrotowej wiertarki (400-600 obr./min) aż do uzyskania jednorodnej mieszanki pozbawionej grudek. Mała ilość produktu może być również mieszana ręcznie – w tym przypadku należy wydłużyć czas mieszania.
Zaaplikować MAXJOINT PAV w ciągu kolejnych 10-15 minut.
APLIKACJA
MAXJOINT PAV należy nałożyć równomiernie na powierzchnię za pomocą gąbki lub packi, upewniając się przy tym, że złącza są kompletnie wypełnione materiałem. Nadmiar zaprawy należy usunąć za pomocą wysuwanej kielni do uzyskania gładkiego wykończenia. Powierzchnię bruku należy wyczyścić natychmiast za pomocą wilgotnej gąbki lub wodą pod niskim ciśnieniem zaraz po zaczęciu się procesu wiązania zaprawy od 1 do 3 godz. w zależności od temp. Woda nie może uszkadzać spoin.
WARUNKI APLIKACJI
Zalecana temperatura aplikacji wynosi od 5 do 350 C. Nie stosować w temperaturze poniżej 50 C oraz gdy oczekiwane są takie spadki temperatury w ciągu najbliższych 24 h. Nie aplikować na zmrożoną powierzchnię lub kiedy przewidywane są opady deszczu.
W wysokich temperaturach produkt należy trzymać w chłodnym miejscu, a do mieszania używać chłodnej wody.
DOJRZEWANIE
Przez minimum 24 h zaprawa musi być pielęgnowana poprzez zraszanie mgiełką wodną lub ochronną wilgotnymi matami nakrytymi folią. Może być także zastosowany środek systemowy do pielęgnacji MAXCURE. Pielęgnacja powinna być szczególnie przestrzegana w przypadku wystąpienia wysokich temperatur, wiatru, niskiej wilgotności, bezpośredniego nasłonecznienia. Przed oddaniem do użytku winny upłynąć 24 h.

CZYSZCZENIE


Sprzęt i narzędzia należy wyczyścić natychmiast po aplikacji wodą. Po zeschnięciu można je wyczyścić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


25 kg opakowania MAXJOINT PAV wypełnia około 13dm3. Przybliżone zużycie szacuje się na około 2kg/m2/mm grubości warstwy MAXJOINT PAV.

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Nie dodawać cementu, kruszywa lub innych związków do MAXJOINT PAV.
• Nie przekraczać zalecanej do mieszania ilości wody.
• Przybliżone zużycie zależy od warunków podłoża, wstępny test na budowie jest zalecany w celu określenia dokładnego zużycia.
• Dodatkowe informacje nie ujęte w tym biuletynie technicznym udzieli nasz Dział Techniczny.

OPAKOWANIE


MAXJOINT PAV jest pakowany w 25 kg worki dostępne w kolorach szarym i białym. Pozostałe kolory dostępne są na zamówienie.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem, w temperaturze powyżej 50 C.

BHP


MAXJOINT PAV jest nietoksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli któryś z komponentów dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie pocierać. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom