drizoro strona główna
powrót
MAXJOINT® ELASTIC

ELASTYCZNA ZAPRAWA DO WYPEŁNIANIA SZCZELIN, ZŁĄCZ i PĘKNIĘĆ PRACUJĄCYCH

MAXJOINT® ELASTIC
MAXJOINT® ELASTIC - ELASTYCZNA ZAPRAWA  DO WYPEŁNIANIA SZCZELIN, ZŁĄCZ i PĘKNIĘĆ PRACUJĄCYCH
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXJOINT ELASTIC jest dwuskładnikowym produktem. Komponent A jest cieczą opartą na bazie specjalnych żywic syntetycznych. Komponent B dostarczany jest w formie proszku, powstałego na bazie mieszaniny cementu, dodatków i specjalnie wyselekcjonowanego kruszywa.
Po zmieszaniu obu komponentów otrzymuje się żywiczno-cementowy produkt, o wysokiej przyczepności, odpowiedni do uszczelniania i wypełniania, podatnych na ruch, szczelin i pęknięć w betonie.

ZASTOSOWANIE


• Naprawa podatnych na ruch spękań, rys występujących w konstrukcjach betonowych i murowanych.
• Uszczelnianie:
- pracujących rys, spękań, szczelin dylatacyjnych o odkształcalności do 15%,
- pracujących rys, spękań, szczelin stale zanurzonych w wodzie: rurociągi, zbiorniki na wodę, zbiorniki oczyszczalni ścieków itp.,
- szczelin prefabrykowanych elementów betonowych, ceramicznych na fasadach i konstrukcji,
• Jako zaprawa do spoinowania powierzchni podatnych,
• Jako elastyczne uszczelnienie, wypełnienie szczelin dylatacyjnych obiektów mostowych,
• Jako elastyczne uszczelnienie, wypełnienie przerw między krawężnikami.

ZALETY


• Pozwala osiągnąć zdolność przemieszczenia złącza nawet do 15%,
• Bardzo wysoka odporność i wytrzymałość na warunki pogodowe. Nie wymaga konserwacji.
• Doskonała przyczepność do wilgotnych powierzchni. Nie wymaga warstwy sczepnej.
• Nie spływa z powierzchni pionowych.
• Odpowiedni do stałego kontaktu z wodą pitną, produkt wodoszczelny.
• Łatwy do aplikacji i wykończenia.
• Produkt nie toksyczny, nie palny i przyjazny dla środowiska.
• Po związaniu może być pomalowany na żądany kolor.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Wymiary szczeliny
Szerokość szczeliny, bruzdy nie może być większa niż 30mm, głębokość wypełnienia minimum pół szerokości szczeliny.
W przypadku głębszych bruzd, szczelin gdzie nie jest wymagane ich całkowite wypełnienie, należy stosować polietylenowy sznur o średnicy 25% większej od szerokości bruzdy, szczeliny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże przed uszczelnieniem, naprawą musi być mocne i czyste, wolne od pozostałości farb, porostów, tłuszczy, oleju, kurzu, luźnych części, gładzi gipsowych itp.. Przed aplikacją należy nasączyć podłoże wodą, usuwając wodę zastoiskową.

MIESZANIE


MAXJOINT ELASTIC jest dostarczany jako produkt zawierający dwa, odważone komponenty. Wlej żywicę – komponent A, do czystego pojemnika i dodawaj stopniowo proszek – komponent B, mieszając mieszarką wolnoobrotową (400-600 obr./min) aż do uzyskania jednorodnej mikstury wolnej od grudek. Należy unikać nadmiernego, za długiego mieszania i zaburzania proporcji komponentów. Po wymieszaniu komponentów zaprawę pozostawić na 2min celem jej odpowietrzenia. W zależności od wilgotności i temperatury, czas na zużycie mieszanki wynosi około 30 – 60min. Po upływie tego czasu, dopuszcza się przemieszanie zaprawy aby podtrzymać jej urabialność. Nie dodawać wody do produktu.

APLIKACJA


Aby zwiększyć przyczepność zaleca się gruntowanie podłoża komp. A, przy pomocy pędzla. Gdy powłoka gruntująca jest wciąż wilgotna w dotyku, ułóż MAXJOINT ELASTIC w szczelinie, przy użyciu pacy lub wyciskarki. Aplikację należy zaczynać od dna i krawędzi szczeliny celem uniknięcia zamykania pustek powietrza. Do wygładzenia powierzchni ułożonej zaprawy, można zastosować wodę z dodatkiem mydła.
WARUNKI APLIKACJI
Nie aplikować MAXJOINT ELASTIC w temp. poniżej 5oC lub gdy niższa temperatura jest przewidywana w ciągu 24h po aplikacji produktu. Nie układać na powierzchnie oszronione lub zmrożone.
Przez pierwszą godzinę dojrzewania należy zapobiegać szybkiemu wysychaniu zaprawy oraz chronić przed silnym wiatrem i bezpośrednim nasłonecznieniem, w wysokich temperaturach. Nie przeprowadzać aplikacji jeżeli spodziewany jest deszcz w ciągu 6 -8 godz. po aplikacji.
DOJRZEWANIE
Czas dojrzewania waha się w zależności od temperatury i wilgotności oraz od wymiarów szczeliny.
W temperaturze 20oC i wilgotności 50%, na 10mm szerokość zaaplikowanego produktu, po 7 dniach jego dojrzewania, może być ułożony MAXSEAL FLEX, MAXELASTIC lub MAXSHEEN ELASTIC. W przypadku stałego oddziaływania wody czas dojrzewania wynosi 3 tygodnie, dla warunków jak powyżej. Jeżeli aplikacja jest przeprowadzana w temperaturze poniżej 10oC, wysokiej wilgotności lub nie wentylowanych pomieszczeniach, dłuższy czas dojrzewania jest wymagany.

CZYSZCZENIE


Sprzęt i narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po aplikacji. Po zeschnięciu materiału można je wyczyścić tylko mechanicznie.

OPAKOWANIE


Maxjoint Elastic jest pakowany w 10kg kompletach (5kg żywicy - komponent A, 5kg proszek – komponent B). Dostępny w kolorze szarym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem, w temperaturze powyżej 5st C.

ZUŻYCIE


1kg materiału wypełnia około 0,79 dm3.

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Nie dodawać cementu, wody, kruszywa lub innych związków do MAXJOINT ELASTIC.
• Nie aplikować MAXJOINT ELASTIC w temp. poniżej 5oC lub gdy niższa temperatura jest przewidywana w ciągu 24h po aplikacji produktu.
• Nie układać na powierzchnie oszronione lub zmrożone.
• Dodatkowe informacje nie ujęte w tym biuletynie technicznym udzieli nasz Dział Techniczny.

BHP


Komponent A: nie jest toksyczny ani palny. Nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny do transportu. Komponent B: Tak jak wszystkie produkty na bazie cementu MAXJOINT ELASTIC jest produktem powodującym ścieranie skóry, także podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli któryś z komponentów dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie trzeć. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie. Wywóz opakowań i pozostałości produktu wg regulacji wewnętrznych, leży po stronie użytkownika produktu.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom