drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® 100 HM

ELASTYCZNY JEDNOSKŁADNIKOWY MATERIAŁ KLEJĄCO – USZCZELNIAJĄCY NA BAZIE POLIURETANÓW

MAXFLEX® 100 HM
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLEX 100 HM jest jednoskładnikowym poliuretanowym elastomerycznym uszczelniaczem.
Można go stosować jako kit uszczelniający lub jako materiał klejący o dużej wytrzymałości. Twardnienie następuje w temperaturze otoczenia pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze. W wyniku tego procesu następuje uformowanie mocnego i sprężystego uszczelnienia.

ZASTOSOWANIE


• Uniwersalny materiał służący do łączenia różnego rodzaju elementów budowlanych.
• Jako materiał wypełniający dylatacje w posadzkach.
• Jako materiał wypełniający dylatacje w zbiornikach wodnych.
• Niezastąpiony materiał stosowany w pracach dekarskich.
• Do mocowania dachówek oraz obróbek blacharskich.
• Do mocowania HYDROTITE.
• Do mocowania wyrobów ceramicznych.

ZALETY


• Nie wymaga mieszania – jest gotowy do użycia.
• Szybkie wiązanie.
• Odporny na działanie wody i starzenie.
• Dobra przyczepność do różnego rodzaju materiału – nie wymaga stosowania PRIMERA.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA


Wszystkie powierzchnie, na które mają być nakładane materiały uszczelniające powinny być czyste, suche i wolne od jakichkolwiek luźno przylegających cząstek, innych materiałów uszczelniających. W celu poprawienia przyczepności uszczelniacza do powierzchni należy zastosować PRIMER 1. W tak przygotowane złącze należy umieścić sznur z pianki polietylenowej MAXCEL, o przekroju okrągłym i zamkniętych porach. Przekrój sznura należy zawsze dobierać o 25% większy od szczeliny, w której ma być umieszczony. Krawędzie złączy należy zabezpieczyć taśmą maskującą w celu prawidłowego i estetycznego wykonania.

APLIKACJA


Po zabezpieczeniu krawędzi szczelin dylatacyjnych taśmą maskującą, zastosowaniu primera oraz umieszczeniu pianki polietylenowej należy wcisnąć środek uszczelniający MAXFLEX 100 HM za pomocą odpowiedniego pistoletu w zależności od rodzaju opakowania.
Nadmiar materiału należy zdjąć szpachlą przed początkiem wiązania. Powierzchnia materiału powinna być lekko wklęsła i wygładzona (można użyć wody z mydłem).
Aplikację zakończyć przez zdjęcie taśmy maskującej. MAXFLEX 100 HM może być malowany farbami akrylowymi lub winylowymi pod warunkiem całkowitej polimeryzacji.
MAXFLEX 100 HM przed stwardnieniem można usunąć stosując MAXSOLVENT. Po polimeryzacji może być tylko usunięty mechanicznie.

OPAKOWANIA


Naboje plastikowe - 300 ml
Worki próżniowe - 600 ml

KOLOR


jasno brązowy i ciemnoszary.

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać w suchym miejscu w pomieszczeniach wentylowanych nie dłużej niż 12 miesięcy w temperaturze nie przekraczającej 30st C.

WYMIARY ZŁĄCZA


Dla szczelin o szerokości do 15 mm stosunek szerokości szczeliny do jej głębokości powinien wynosić 1:1. Dla szczelin o szerokości ponad 15 mm stosunek ten winien wynosić 2:1. Minimalna szerokość złącza 8 mm, maksymalna 25 mm.

BHP


MAXFLEX 100 HM zawiera poliizocyjany, które mogą powodować alergię. W trakcie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych.
Podczas stosowania uszczelniacza MAXFLEX 100 HM unikać kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Materiał stosować w miejscach wentylowanych. Produkt trzymać z dala od dzieci.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom