drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® 700/800

DWUSKŁADNIKOWY SAMOPOZIMUJĄCY USZCZELNIACZ POLIURETANOWY ODPORNY NA MATERIAŁY ROPOPOCHODNE

MAXFLEX® 700/800
MAXFLEX® 700/800 - DWUSKŁADNIKOWY SAMOPOZIMUJĄCY USZCZELNIACZ POLIURETANOWY ODPORNY NA MATERIAŁY ROPOPOCHODNE
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLEX 700/800 jest dwuskładnikowym materiałem wylewanym na zimno. Po dokładnym wymieszaniu dwóch składników ulega procesowi wiązania, formując wytrzymały, sprężysty uszczelniacz do poziomych szczelin dylatacyjnych.

ZASTOSOWANIE


Uszczelniacz MAXFLEX 700/800 używany jest do wypełniania poziomych szczelin dylatacyjnych w następujących przypadkach:
• podłogi w garażach,
• myjnie i parkingi samochodowe,
• pomieszczenia, gdzie składuje się paliwo i smary,
• tarasy (tam, gdzie istnieje izolacja akustyczna),
• wypełnienia szczelin pomiędzy nawierzchniami bitumicznymi i betonowymi
• wymiary złącza powinny wynosić min. 8 mm i maks. 40 mm

ZALETY


• Samo poziomowanie,
• Łatwość stosowania (po prostu wlewa się do złącza).
• Zachowuje sprężystość.
• Doskonałe właściwości adhezyjne.
• Dobra odporność chemiczna i mikrobiologiczna.

APLIKACJA


Powierzchnia , na której ma być aplikowany MAXFLEX 700/800 musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek innych materiałów.
W celu poprawienia przyczepności uszczelnienia do powierzchni należy zastosować PRIMER 1. W tak przygotowane złącze należy umieścić sznur z pianki polietylenowej MAXCEL, o przekroju okrągłym i zamkniętych porach. Przekrój sznura musi być 25% większy od szerokości szczeliny. Krawędzie złączy należy zabezpieczyć taśmą maskującą w celu prawidłowego i estetycznego wykonania.
Należy zmieszać komponent B z komponentem A, aż do uzyskania jednorodnej masy. Podłoże powinno być nieznacznie porowate i musi być suche. Po zabezpieczeniu krawędzi szczelin taśmą maskującą, zastosowaniem Primera 1 oraz umieszczeniem pianki poliuretanowej należy wlać materiał uszczelniający do szczeliny. Kiedy materiał zacznie twardnieć należy wyrównać powierzchnię łopatką lub kielnią. Po 72 godzinach złącze można użytkować.

WYMIARY ZŁĄCZA


Stosunek głębokości do jej szerokości powinien być zawarty w granicach od 1 : 1 do 1 : 1,5, natomiast w szczelinach dylatacji konstrukcyjnych 1 : 1 do 1: 2. W dylatacjach umieszczonych w posadzkach, po których odbywa się ruch pojazdów należy MAXFLEX 700/800 umieścić ok. 2 – 3 mm poniżej poziomu posadzki. Szerokość złącza min. 8 mm ÷ max. 40 mm .

OPAKOWANIE


Puszki 5 kg w kolorze szarym.

MAGAZYNOWANIE


9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w wentylowanych pomieszczeniach, unikając wilgoci i temperatur przekraczających 25st C.

ZUŻYCIE


Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba kg): 0,14

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

BHP


MAXFLEX 700/800 zawiera poliizocyjany, które mogą powodować alergię. W trakcie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych.
Podczas stosowania uszczelniacza należy unikać kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Materiał stosować w miejscach wentylowanych. Produkt trzymać z dala od dzieci.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom