drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® 800

JEDNOSKŁADNIKOWY SAMOPOZIMUJĄCY USZCZELNIACZ POLIURETANOWY ODPORNY NA MATERIAŁY ROPOPOCHODNE

MAXFLEX® 800
MAXFLEX® 800 - JEDNOSKŁADNIKOWY SAMOPOZIMUJĄCY USZCZELNIACZ POLIURETANOWY ODPORNY NA MATERIAŁY ROPOPOCHODNE
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLEX 800 to jednoskładnikowy, samopoziomujący, poliuretanowy, elastyczny materiał uszczelniający, o bardzo dobrej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczony zwłaszcza do uszczelniania poziomych złączy dylatacyjnych. Płynna konsystencja MAXFLEX 800 pozwala aplikować go szybko i łatwo przez zwykłe wlewanie do szczeliny.

ZASTOSOWANIE


• Uszczelnianie poziomych złączy dylatacyjnych na przemysłowych posadzkach betonowych, na których odbywa się średni ruch kołowy.
• Uszczelnianie poziomych złączy dylatacyjnych na styku różnych fragmentów konstrukcyjnych.


ZALETY


• Duża płynność, właściwości samopoziomujące, prosta aplikacja przez zwykłe rozlanie.
• Brak skurczu.
• Bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie.
• Krótki czas dojrzewania.
• Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
• Bardzo dobra odporność chemiczna na węglowodory, tłuszcze, rozcieńczone kwasy i zasady.


APLIKACJA


Przygotowanie podłoża. Krawędzie złącza muszą być strukturalnie zdrowe, czyste, zupełnie suche, pozbawione kurzu, powłok, wykwitów, olejów, tłuszczów, gipsu i wszelkich innych materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność. W razie potrzeby powierzchnię oczyścić przez szlifowanie lub piaskowanie, metalową szczotką drucianą lub sprężonym powietrzem, a do usunięcia tłuszczów i olejów użyć rozpuszczalników.
Do poprawienia przyczepności, zwłaszcza na powierzchniach porowatych, nałożyć pędzlem powłokę z PRIMER 1, przy zalecanym zużyciu 0,13-0,17 l/m² . Materiał uszczelniający nakładać, gdy z PRIMER 1 odparował już rozpuszczalnik, ale podkład wciąż jest lepki, tj. po 30-120 minut w zależności od temperatury i wilgotności. Po upłynięciu tego czasu lub gdy PRIMER 1 zupełnie wyschnie, podkład trzeba nałożyć jeszcze raz.
W celu zabezpieczenia krawędzi złącza przez poplamieniem i dla zapewnienia lepszego wykończenia przez rozpoczęciem aplikacji w odpowiednim miejscu przylepić taśmę klejącą.
Niektóre składniki betonu oraz wilgoć na jego powierzchni mogą wchodzić w reakcję z MAXFLEX 800 i tworzyć bąble. Do ustalenia kompatybilności powierzchni z materiałem uszczelniającym i sprawdzenia, czy trzeba zastosować podkład, dobrze jest najpierw przeprowadzić próbę wstępną na danym fragmencie betonu.
MAXFLEX 800 dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Wlewać bezpośrednio do złącza lub wyciskać pistoletem i wypoziomować, by dokładnie wypełnił przestrzeń złącza. Taśmę zabezpieczającą odkleić, zanim rozpocznie się proces dojrzewania materiału.


WYMIARY ZŁĄCZA


MAXFLEX 800 nadaje się do stosowania w złączach dylatacyjnych o szerokości co najmniej 8 mm, ale nie większej niż 30 mm. Głębokość złącza winna odpowiadać połowie jego szerokości, z wyjątkiem złącza o szerokości 15 mm, którego głębokość też winna mieć 15 mm. Szerokość złącza winna być co najmniej 4-krotnie większa od przewidywanego maksymalnego poruszenia.
Do kontrolowania głębokości złącza i zapewnienia spoiwa na jego dnie użyć sznura dylatacyjnego z pianki poliuretanowej MAXCEL o średnicy 25% większej niż średnica złącza. Sznura dylatacyjnego nie zwilżać podkładem PRIMER 1.


OPAKOWANIE


MAXFLEX 800 dostarcza się w workach 600 ml, w kolorze szarym.

MAGAZYNOWANIE


9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w wentylowanych pomieszczeniach, unikając wilgoci i temperatur przekraczających 25st C.

ZUŻYCIE


Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba kg): 0,14

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

BHP


MAXFLEX 800 zawiera poliizocyjany, które mogą powodować alergię. W trakcie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych.
Podczas stosowania uszczelniacza należy unikać kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Materiał stosować w miejscach wentylowanych. Produkt trzymać z dala od dzieci.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom