drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® 900 /-F

DWUSKŁADNIKOWY KIT POLISIARCZKOWY O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

MAXFLEX® 900 /-F
MAXFLEX® 900 /-F - DWUSKŁADNIKOWY KIT POLISIARCZKOWY O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Dwuskładnikowy kit na bazie żywicy polisiarczkowej o wysokiej odporności chemicznej, który po zmieszaniu reaguje chemicznie w celu nadania materiałowi własności elastomeru w wyniku reakcji o niskiej sile wiązania. Dostępny w odmianie tiksotropowej dla szczelin pionowych Maxflex 900, oraz o płynnej konsystencji i właściwościach samopoziomujący Maxflex 900-F.

ZASTOSOWANIE


• Do wypełniania szczelin dylatacyjnych zbiorników na wodę przeznaczoną nie do spożycia: zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki na wody technologiczne, zbiorniki PPOŻ, itp.
• Do wypełniania szczelin dylatacyjnych obiektów hydrotechnicznych i innych konstrukcji budowlano-inżynierskich.
• Do uszczelniania złącz ciężkich i lekkich prefabrykatów.
• Do uszczelniania szczelin tac i wanien bezpieczeństwa pod zbiornikami.
• Do uszczelniania połączeń beton – cegły.
• Do uszczelniania kanałów, rowów irygacyjnych, syfonów kanalizacyjnych, przejść szczelnych.
• Do uszczelniania połączeń zanurzonych w wodzie.
• Do uszczelniania połączeń powierzchni betonowych.

ZALETY


• Chemiczny proces polimeryzacji w czasie aplikacji, o niskich naprężeniach, przebiegający równomiernie w całej objętości,
• Możliwość stosowania do złącz pionowych o szerokości do 30 mm, a dla poziomych do 40 mm,
• Bardzo dobra przyczepność do większości stosowanych materiałów,
• Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna,
• Do stałego kontaktu z wodą,
• Aplikacja na suche podłoże w temp. + 5 ºC ÷ + 50 ºC
• Odporny na oleje i tłuszcze mineralne, olej napędowy, benzynę i inne węglowodory.

WSKAZÓWKI


Wymiarowanie złączy.
Szerokość złącza musi być co najmniej 4 razy większa niż przewidywana zmiana szerokości spoiny.
Głębokość uszczelnienia musi wynosić połowę szerokości złącza, z wyjątkiem złączy o szerokości poniżej 15 mm, gdzie głębokość uszczelnienia musi wynosić co najmniej 8 mm .
Kształtowanie złączy.
Niezbędne jest zastosowanie materiału wypełniającego, w celu uniknięcia przywierania MAXFLEX 900 do dna złącza, co mogłoby spowodować powstanie niekorzystnych naprężeń w spoiwie. Materiał taki musi być obojętny chemicznie, stabilny mechanicznie, jednorodny, odporny na korozję oraz antyadhezyjny w stosunku do uszczelniacza czy materiałów (elementów) przylegających.
Produktem spełniającym powyższe wymogi jest pianka poliuretanowa o zamkniętych porach, wytłaczana w postaci sznura dylatacyjnego o nazwie MAXCEL.
Stosowanie MAXCEL umożliwia prawidłowe uregulowanie (ukształtowanie) złącza.
Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnie mające być uszczelnione, muszą być czyste i suche. Jeżeli jest to niezbędne, należy oczyścić je rozpuszczalnikiem nietłuszczącym; zalecany jest aceton.
Dla materiałów porowatych niezbędne jest użycie środka gruntującego o nazwie PRIMER 900. Wszystkie materiały nieznane użytkownikowi pod względem adhezyjności, muszą być najpierw wypróbowane lub skonsultowane z naszym Działem Technicznym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


MAXFLEX 900 jest dwuskładnikowym uszczelniaczem dostarczanym w jednym pojemniku, w odpowiednich proporcjach, w stanie niezmieszanym. Mieszanina musi być przygotowana bezpośrednio przed zastosowaniem, przy użyciu niskoobrotowej wiertarki elektrycznej (200-400 obr/min), wyposażonej w mieszadełko w kształcie widełek. Mieszadło należy poruszać ruchem kołowym w obu kierunkach, blisko ścianek i dna naczynia, unikając na tyle, na ile jest to możliwe napowietrzenia mieszaniny.
Proces ten powinien być prowadzony dopóki nie uzyskamy jednolitej barwy mieszaniny. Dodatkowe mieszanie rozgrzewa produkt, co ogranicza czas stosowalności wypełnienia. Wymieszany produkt należy umieścić w tubie pistoletu przy użyciu wyciskacza.
Nakładanie uszczelniacza należy wykonać przy użyciu naszego pistoletu P-2 z dyszą B-1, skośnie ściętą do właściwych rozmiarów, lub przy pomocy szpachli. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów szczeliny można je zabezpieczyć taśmą maskującą, która powinna być usunięta przed polimeryzacją produktu.
Dla elastycznego wykończenia, uszczelniacz należy wygładzić szpachlą.

UWAGA


MAXFLEX 900 polimeryzuje w wyniku reakcji chemicznej dwóch składników. Temperatura i wilgotność określają szybkość tej reakcji, co z kolei wpływa na czas umożliwiający zastosowanie produktu. Ogólnie, podwyższenie temperatury skraca ten czas i na odwrót. Z tego względu MAXFLEX 900 nie powinien być stosowany w temperaturach niższych niż 5st C.
Czas dojrzewania 72 h (temp. 200C i 50% wilgotności).

CZYSZCZENIE


Dopóki produkt nie spolimeryzuje całkowicie, narzędzia mogą być oczyszczone ksylenem. Jeżeli materiał zupełnie stwardniał, może być usunięty tylko mechanicznie.
NIGDY NIE UŻYWAĆ LAMP PALNIKOWYCH DO OCZYSZCZANIA, ZE WZGLĘDU NA WYDZIELANIE SIĘ GAZÓW TOKSYCZNYCH.

MATERIAŁY POMOCNICZE


MAXCEL – sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej.
PRIMER 900 – do gruntowania materiałów porowatych.
PISTOLET P-2 – do aplikacji MAXFLEX 900
WYCISKACZ – do napełniania tuby pistoletu materiałem z puszki.
DYSZA – specjalna dysza dostosowana do pistoletu P-2.
MIESZADŁO – w kształcie widełek.

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trwałość: 9 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku w temp. 5-30st C.

OPAKOWANIE


Puszki zawierające 2,5 litra.

KOLOR


szary.

BHP


Zawiera ciężkie wagowo komponenty metalowe, dlatego nie należy połykać oraz unikać kontaktu ze skórą.
W trakcie aplikacji uszczelniacza używać ochronnych rękawic. Jeżeli produkt dostanie się do oczu przemyć natychmiast czystą wodą, ale nie pocierać i wezwać pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Karta Bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu. Karta bezpieczeństwa MAXFLEX 900 dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom