drizoro strona główna
Naprawa i zabezpieczanie konstrukcji betonowych

Dylatacje

Dylatacje
   
DYLATACJE
Klasyfikacja systemu dylatacyjnego DRIZOROR ze względu na materiał wypełniający szczelinę dylatacyjną

1. MAXFLEX 900 - kit do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych

 • szerokość dylatacji zależna od przemieszczeń
 • suche podłoże
 • stały kontakt z wodą, ściekami

2. MAXJOINT - E - elastyczna zaprawa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych

 • szerokość dylatacji od 30 mm
 • podłoże wilgotne
 • stały kontakt z wodą, także z pitną


3. MAXFLEX 700/800 - kit do wypełniania poziomych szczelin dylatacyjnych

 • Twardość Shore’a dla MAXFLEX 700 – 50, dla MAXFLEX 800 – 80
 • szerokość dylatacji od 40 mm
 • podłoże suche
 • konsystencja samorozlewna


4. MAXFLEX 100 LM - uszczelniacz do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych

  szerokość dylatacji 8-25 mm
 • podłoże suche

 

5. HYDROTITE - profil pęczniejący do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych

 • szerokość dylatacji do 25 mm
 • podłoże suche
 • stały kontakt z wodą, ściekami

Przykład dodatkowego uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej profilem HYDROTITE typ CJPrzykład dodatkowego uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej profilem HYDROTITE typ RSS

Reprofilacja krawędzi szczelin dylatacyjnych

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom