drizoro strona główna
Naprawa i zabezpieczanie konstrukcji betonowych

Szwy robocze

Szwy robocze
   
SZWY ROBOCZE
Klasyfikacja sposobów uszczelniania szwów roboczych, ze względu na miejsce ich  występowania i rodzj konstrukcji: nowobudowana, istniejące.

1. Szew roboczy w węźle ściana-płyta denna

a) konstrukcja nowobudowana

b) konstrukcja istniejąca

2. Szew roboczy w węźle ściana-ściana

a) konstrukcja nowobudowana

- medium powyżej szwa roboczego

b) konstrukcja istniejąca

- medium powyżej szwa roboczego

Ogólne zasady stosowania profilu pęczniejącego HYDROTITE
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom