drizoro strona główna
Typowe błędy będące rzyczynami uszkodzeń betonowych budowli hydrotechnicznych

BŁĘDY PRZYKŁADY USZKODZEŃ
W projektowaniu konstrukcji
 • Nieprawidłowy odstęp dylatacji w bloku betonowym
 • Zły rozkład obciążeń
 • Nieodpowiednia liczba sekcji roboczych
 • Brak lub nieodpowiednie powłoki ochronne
Spękania nieszczelności dylatacji, uszkodzenia powierzchniowe itp. - przecieki.
W technologii betonu
 • Nieprawidłowy dobór składu kruszywa
 • Zła ilość cementu
 • Zły współczynnik w/c
 • Zanieczyszczenie w kruszywie i wodzie
 • Kruszywo alkaliczne - reaktywność
Nieszczelność betonu, pęknięcia, łuszczenie powierzchni, kwitnienie betonu, podniesienie alkaliczności - przesiąki i przecieki.
W wykonawstwie
 • Niewłaściwa pielęgnacja betonu.
 • Nieodpowiednie dostarczanie mieszanki betonowej na miejsce wbudowania
 • Nieodpowiednie zagęszczenie
 • Niewłaściwe wykonanie szwów roboczych
Rysy skurczowe, nadmierna porowatość i jamistość, odsłonięte zbrojenie, obiżona wytrzyamałość betonu - przesiąki i przecieki.
W utrzymaniu
 • Porastanie roślinnością
 • Korozja od agresywnych środków chemicznych
 • Niewłaściwe użytkowanie - uszkodzenia mechaniczne
Spękania, uszkodzenia mechaniczne -przecieki.
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom