drizoro strona główna
Uszkodzenia betonu

Uszkodzenia betonu typowe dla "nowo" budowanych budowli hydrotechnicznych (złe wykonawstwo)

● Uszkodzenia betonu typowe dla "nowo" budowanych budowli hydrotechnicznych (złe wykonawstwo)
   
 

Nieszczelne szwy robocze

Przecieki przez beton w miejscach przerw technologicznych w betonowaniu.

Niewłaściwe zagęszczenie betonu

Przesiąki w miejscach o nieodpowiednim zagęszczeniu betonu. Beton niedowibrowany (duża porowatość) lub przewibrowany (rozsegregowanie betonu)

 
 

Nieszczelne dylatacje

Przecieki przez dylatacje z wkładkami dylatacyjnymi uszkodzonymi mechanicznie, źle zamontowanymi lub wykonanymi z niewłaściwych materiałów.

Pręty pozostawione po deskowaniach

Punktowe przecieki wokół prętów i ściągów wystających z betonu.

Pręty pozostałe po mocowaniach deskowań przechodzą przez całą grubość szczelnej ściany betonowej. Woda cieknie wzdłuż takich prętów podobnie jak w przypadku przejść szczelnych pozbawionych odpowiednich uszczelnień.

 
 

Zbyt cienka otulina

Przecieki punktowe, liniowe lub powierzchniowe. Woda przecieka przez zbyt cienką otulinę betonową a następnie migruje wzdłóż prętów zbrojeniowych, podobnie jak w przypadku prętów pozostawionych po deskowaniach.

Niewłaściwe powłoki ochronne

Przecieki powierzchniowe pomimo wykonanej powłoki wodoszczelnej - charakterystyczne dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, basenów itp.

Uszkodzenia będące wynikiem stosowania materiałów szybko starzejących się (np. tracących zbyt szybko elastyczność).

 
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom