drizoro strona główna
Czynniki powodujące typowe uszkodzenia

PPRZYCZYNY SKUTKI OBJAWY
Tlen i wilgoć w powietrzu Korozja - utlenianie metali Rdza i ubytki powierzchniowe odkrytych elementów metalowych
Dwutlenek węgla i wilgoć w powietrzu oraz dwutlenek węgla w wodzie Karbonatyzacja Rysy wzdłuż zbrojenia, odpryski otuliny betonowej, rdza na zbrojeniu.
Wahania temperatury w okolicach O°C i woda w porach betonu Korozja powodowana mrozem Wykruszenia betonu, głownie na powierzchniach górnych.
Miękka woda Korozja ługowania Białe rdzawe wycieki związków wapnia na powierzchniach betonu, głównie wzdłuż spękań i szwów roboczych (w murach utrata spójności zaprawy cementowej w spoinach).
Podciśnienie w strefie przystrumieniowej Kawitacja Wyrywanie kruszywa i spoiwa z betonowych powierzchni przelewów, bystrzy, przelewów spustowych i turbinowych.
Rumowisko wleczone Abrazja Ścieranie przez rumowisko płyt jazów , bystrzy, przelewów spustowych i turbinowych.
Lód Szkody mrozowe Uszkodzenia mechaniczne powierzchni betonowych w strefie wahań poziomu zwierciadła wody.
Agresywne związki chemiczne zawarte w wodzie Korozja pęczniejąca Wykwity powierzchniowe, pęcznienie i wykruszenia betonu oraz korozja zbrojenia.
Porosty roślin, glonów i grzybów Agresja biologiczna Spękania i ubytki plackowate na powierzchniach betonowych.
Nierównomierne osiadanie lub przeciążenie Deformacje elementów konstrukcyjnych Spękania i ewentualne przecieki, wykruszenia betonu
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom