drizoro strona główna
Profil firmy
Firma Drizoro, S.A została założona 15 grudnia 1977 zaczynając swoją działalność od produktów chemicznych dla przemysłu budowlanego, głównie przeznaczonych do wodouszczelniania, renowacji i układania posadzek oraz dekoracyjnego wykańczania betonów i murów.

Początkowe wejście na rynek było przeprowadzone przez tworzenie sieci dystrybutorów co zapewniło sprzedaż produktów na całym krajowym rynku.

Stopniowy rozwój sprzedaży, zapewniający udział w rynku przez dziesięć lat działania, pozwolił na zrealizowanie planu wzrostu programu na kolejne lata. Obejmował on wcielanie nowych, nowoczesnych systemów zapewniających zdolność produkcyjną i jakość produkowanych produktów. Z myślą wcielania się do konkurencji a szczególnie wśród Państw Unii Europejskiej, zadecydowano o wybudowaniu nowej fabryki produkcyjnej, gdzie powstały odpowiednie nowoczesne pomieszczenia.

W kwietniu 1993 została otwarta nowa fabryka, która stanowi znaczącą inwestycję dla osiągania przewidywanych celów.

Od tego czasu w naszej fabryce utrzymywana jest intensywna działalność ulepszająca produkty, tworzone są i rozwijane pracownie do kontroli jakości i do badań, jak również prowadzone są uzupełniające w stosunku do reszty elementów działania obejmujące różne obszary działalności Drizoro,S.A.

Nasze zaangażowanie w Jakość i nieustanne ulepszanie doprowadziło nas do ustanowienia Systemu Jakości opartego na Normie UNE- EN- ISO- 9002 z numerem akredytacji 41466 z Międzynarodowego Biura Veritas.

Nasze plany, dotyczące stałego rozwoju i modernizacji jak również ciągłe wprowadzanie Produktów Drizoro, pozwoliły nam na lepszy rozwój rynków narodowych i międzynarodowych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych firma DRIZORO zaistniała na rynku polskim.
W 1991 r. podpisany został kontrakt na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa firmy DRIZORO.

Do dnia dzisiejszego Dystrybutorem na terenie Polski jest firma CARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Firma CARMEN utworzyła na terenie kraju sieć przedstawicielstw regionalnych i biur technicznych.


2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom