drizoro strona główna
Uszczelnianie studzienek kanalizacyjnych
1. Ekspresowe montowanie studzienek2. Uszczelnianie, od wewnątrz, istniejącej studzienki kanalizacyjnej

* W przypadku braku wycieku wody, z naciętych bruzd, zaprawę MAXPLUG można zastąpić zaprawą MAXBETON.

2. Uszczelnienie, od wewnątrz i zewnątrz, nowej studzienki kanalizacyjnej
4. Technologia wykonania prac osadzania włazu studzienkowego.
1. Rozkucie nawierzchni wokół włazu kanalizacyjnego 2. Gotowe miejsce naprawy zarwanego włazu
3. Oczyszczenie powierzchni wokół włazu kanalizacyjnego 4. Układanie pierwszej warstwy zaprawy szybkosprawnej pod krąg żelbetowy komina włazowego
5. Osadzanie kręgu żelbetowego 6. Układanie kolejnej warstwy zaprawy szybkosprawnej pod kręgi żelbetowe komina włazowego
7. Wyrównanie zaprawy szybkosprawnej komina włazowego 8. Osadzanie pierścienia stalowego włazu ulicznego
9. Wypoziomowanie pierścienia włazu ulicznego 10. Prace wykończeniowe po osadzeniu włazu
11. Obsypanie włazu tłuczniem o frakcji ok. 60mm 12. Obsypany właz uliczny tłuczniem
13. Przygotowanie płynnej zaprawy szybkosprawnej 14. Zalanie tłucznia płynną zaprawą szybkosprawną
15. Zalany właz płynną zaprawą 16. Układanie po 1 h masy asfaltowej

    Biuletyn do pobrania
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom