drizoro strona główna
Łazienki - pomieszczenia mokre

1. SCHEMAT IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

 1. podłoże
 2. warstwa gruntująca
 3. izolacja wodoodporna
 4. zaprawa klejowa
 5. taśma uszczelniająca
 6. kołnierz uszczelniający kratkę ściekową
 7. kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany
 8. płytki ceramiczne
 9. zaprawa fugowa
 10. silikon poliuretanowy uszczelniający
 11. kratka ściekowa
 
2. IZOLACJA WODOODPORNA TYPU: MAXSEAL , MAXSEAL SUPER , MAXSEAL FLEX - WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
 1. podkład
 2. warstwa gruntująca - MAXCRYL (wodny roztwór akrylu)
 3. taśmy uszczelniające oraz kołnierze uszczelniające
 4. izolacja przeciwwodna - MAXSEAL , MAXSEAL SUPER lub MAXSEAL FLEX
 5. klej do płytek - MAXKOLA , MAXKOLA FLEX
 6. płytki ceramiczne
 7. fuga - MAXJOINT, MAXJOINT FLEX
 8. kratka ściekowa
 9. uszczelniacz - MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA

 1. Podłoże należy oczyścić i dokładnie zmoczyć.
 2. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji , powierzchnię należy zagruntować wodnym roztworem akrylu przygotowanego z żywicy MAXCRYL rozcieńczonej wodą w stosunku 1 : 4 - zużycie ok. 5 m2 /l
 3. Wkleić taśmy uszczelniające, kołnierze do kratek ściekowych oraz kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany - przy pomocy materiału MAXSEAL FLEX.
 4. Nałożyć pierwszą warstwę izolacji - MAXSEAL , MAXSEAL SUPER lub MAXSEAL FLEX w ilości 1,5 kg/m2 .
 5. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 h i nałożyć drugą warstwę - MAXSEAL , MAXSEAL SUPER lub MAXSEAL FLEX w ilości 1,0 kg/m2 .
 6. Nałożyć warstwę kleju - MAXKOLA , MAXKOLA FLEX i przykleić płytki ceramiczne.
 7. Po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem MAXJOINT, MAXJOINT FLEX.
 8. uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym MAXFLEX 100 LM.
 
3. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ MOKRYCH Z ISTNIEJĄCĄ GLAZURĄ BEZ JEJ USUWANIA (PŁYTKA NA PŁYTKĘ)
 1. podłoże
 2. istniejąca izolacja + klej
 3. istniejące płytki ceramiczne
 4. ubytki w istniejącej glazurze uzupełnić zaprawą naprawczą -MAXREST
 5. klej do układania płytka na płytkę - MAXFIX
 6. nowe płytki ceramiczne
 7. fuga MAXJOINT, MAXJOINT FLEX
 8. uszczelnienie naroży - MAXFLEX 100 LM
INSTRUKCJA WYKONANIA
 1. Istniejącą glazurę należy dokładnie oczyścić. Wszystkie luźne części usunąć.
 2. Ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą MAXREST.
 3. Nałożyć warstwę kleju MAXFIX o grubości maksymalnie 5 mm.
 4. Ułożyć płytki ceramiczne i wykonać spoinowanie materiałem MAXJOINT lub MAXJOINT FLEX.
 5. Uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym MAXFLEX 100 LM.
 
4. IZOLACJA WODOODPORNA NA PŁYTACH KARTONOWO-GIPSOWYCH
I. INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA PŁYNNĄ FOLIĄ MAXSEAL - Y
 1. Podłoże należy dokładnie oczyścić
 2. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji , powierzchnię należy zagruntować materiałem MAXSEAL - Y rozcieńczonym 20-30% wodą.
 3. Wkleić taśmy uszczelniające, kołnierze do kratek ściekowych oraz kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany - przy pomocy materiału MAXSEAL FLEX.
 4. Nałożyć pierwszą warstwę MAXSEAL - Y po wyschnięciu warstwy gruntującej w ilości 0,4 ÷ 0,5 kg/m2
 5. Kiedy pierwsza warstwa jest sucha w dotyku nałożyć drugą warstwę MAXSEAL - Y w ilości 0,4 ÷ 0,5 kg/m2.
 6. Nałożyć warstwę kleju MAXKOLA - Y lub MAXKOLA FLEX i przykleić płytki.
 7. Po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem MAXJOINT lub MAXJOINT FLEX.
 8. Uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym MAXFLEX 100 LM.
II. INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA ZA POMOCĄ ŻYWIC POLIURETANOWYCH - MAXELASTIC PUR.
 1. Podłoże należy dokładnie oczyścić.
 2. Można zagruntować płyty gipsowe materiałem MAXPRIMER PUR w ilości 0,1 ÷ 0,15 l/m2.
 3. Wkleić taśmy uszczelniające, kołnierze do kratek ściekowych oraz kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany - przy pomocy materiału MAXELASTIC PUR.
 4. Nałożyć pierwszą warstwę MAXELASTIC PUR w ilości 0,4 kg/m2.
 5. Po wyschnięciu pierwszej warstwy to jest 10÷12 h możemy nałożyć drugą warstwę w ilości 0,4 kg/m2.
  W celu zwiększenia przyczepności można posypać drugą warstwę piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 ÷ 0,8 mm .6. Nałożyć warstwę kleju MAXKOLA FLEX i przykleić płytki.7. Po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem
 6. Nałożyć warstwę kleju MAXKOLA FLEX i przykleić płytki.
 7. Po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem MAXJOINT lub MAXJOINT FLEX.
 8. Uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym MAXFLEX 100 LM.
 
5. SYSTEM IZOLACJI I OKŁADZIN CERAMICZNYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM.

INSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA

 1. W przypadku nierówności podłoża podłogi należy zastosować elastyczną zaprawę napodłoże drewniane – MAXFLOOR MARINE. Maksymalna grubość zaprawy 15 mm .Zużycie: 1kg/m2/mm
 2. Wkleić taśmy uszczelniające, kołnierze do kratek ściekowych oraz kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany - przy pomocy materiału MAXELASTIC PUR.
 3. Nałożyć pierwszą warstwę MAXELASTIC PUR w ilości 0,4 kg/m2.
 4. Po wyschnięciu pierwszej warstwy to jest 10÷12 h możemy nałożyć drugą warstwę w ilości 0,4 kg/m2. W celu zwiększenia przyczepności można posypać drugą warstwę piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 ÷ 0,8 mm .5.
 5. Nałożyć warstwę kleju MAXKOLA FLEX i przykleić płytki.
 6. Po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem MAXJOINT lub MAXJOINT FLEX.
 7. Uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym MAXFLEX 100 LM
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom