drizoro strona główna
System posadzkowy

1. Naprawa miejscowa ubytków w posadzkach

MAXPATCHzaprawa cementowa do napraw poziomych powierzchni betonowych o grubości nie przekraczającej 25 mm . Produkt posiada właściwości przeciwpoślizgowe, jest mrozoodporny.

MAXMORTER - Fniskoskurczowa, szybkosprawna zaprawa PCC do uzupełniania ubytków i wykonywania szybkich napraw. Wymaga jedynie dodania wody. Bardzo dobra przyczepność do betonu i stali.

MAXROAD – szybkowiążący materiał na bazie cementu do napraw betonowych posadzek wzmocniony włóknami syntetycznymi. Materiał rozrabia się z wodą, jednak zaleca się do płynu zarobowego dodać 1 część żywicy MAXCRYL.

MAXROAD EXPRESS - szybkowiążący materiał na bazie cementu do napraw betonowych posadzek wzmocniony włóknami syntetycznymi. Materiał rozrabia się z wodą. Materiał charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości na ściskanie.Grubość Wznowienie ruchu
MAXPATCH 5 – 25 mm 24 h 48 h 5 d
MAXMORTER - F 5 - 30 mm 1 h 3 h 7 d
MAXROAD 30 – 50 mm 4 h 24 h 7 d
MAXROAD EXPRESS od 30 mm 2 h 2 h 24 h


2
. Pokłady zwiększające grubość posadzki

  MAXMORTER FLOOR – zaprawa szybkowiążąca do wykonywania podkładów podłogowych grubości do 40 mm w jednej warstwie. Jako warstwę gruntującą należy zastosować MAXPRIMER FLOOR.
  MAXRITE - S - jednoskładnikowa, o wydłużonym czasie wiązania, drobnoziarnista, zbrojona włóknami, zaprawa cementowo – polimerowa z mikrokrzemionką przeznaczona do napraw ręcznych lub przez torkretowanie metodą suchą lub mokrą. Jest odpowiednim materiałem do zwiększania grubości posadzki, naprawy uszkodzeń lub wykonania wewnętrznego podkładu posadzkowego, którego grubość powinna mieścić się w przedziale od 5 d0 50 mm .


3. Samopoziomujące podkłady pod posadzki.

  MAXLEVEL SUPER - jednoskładnikowa, szybkowiążąca, na bazie cementu i specjalnie dobranym kruszywie, modyfikowana żywicą, samopoziomująca zaprawa. Można ją stosować przy ogrzewaniu podłogowym.
  MAXFLOW 500 - jednoskładnikowa, samopoziomująca o wysokiej wytrzymałości, na bazie cementu, zbrojona włóknami stalowymi, naprawcza i wykończeniowa, zaprawa posadzkowa.
  MAXFLOOR CEM - trójskładnikowa, samopoziomująca zaprawa na bazie cementu, modyfikowana epoksydami przeznaczona do aplikacji na powierzchnie betonowe i posadzki.


Utwardzacze powierzchniowe do posadzek

  MAXCLEAR HARDENER - utwardzacz powierzchniowy uszczelniający beton poprzez krystalizację w jego porach. Szczególnie stosowany na posadzki w garażach, parkingach, halach sklepowych, obiektach sportowych, szpitalach, obiektach przemysłowych, stacjach paliw itp.
  MAXDUR / MAXDUR - C - specjalny produkt o dużej twardości, aplikowany na świeży beton poprawiając jego odporność na ścieranie. MAXDUR - C – z dodatkiem korundu.Szczególne zastosowanie na posadzki w garażach, parkingach, halach sklepowych, obiektach sportowych, szpitalach, obiektach przemysłowych, stacjach paliw.

    Biuletyn do pobrania
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom