drizoro strona główna
Przygotowanie podłoża betonowego przed wykonaniem napraw i zabezpieczeń

Przygotowanie podłoża betonowego polega na:

W zależności od potrzeb stosowane są poniższe metody przygotowania powierzchni betonowych:

W wyniku wysokiej temperatury zniszczeniu ulega struktura kwarcu w przypowierzchniowej strefie betonu. Spaleniu ulegają również różne zanieczyszczenia. W metodzie tej konieczne jest końcowe oczyszczenie opalonych powierzchni metodami mechanicznymi lub hydraulicznymi. Zabronione jest stosowanie tej metody, jeśli w strefie powierzchniowej występuje zbrojenie.

Po oczyszczeniu chemicznym konieczne jest dokładne zmycie powierzchni wodą. Końcowe odpylanie, bezpośrednio przed nakładaniem materiałów naprawczych i powłok ochronnych obejmuje alternatywnie:


WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
  
BETON

 • Naprawa powierzchniowa

wytrzymałość na ściskanie: >= 25 MPa

wytrzymałość na odrywanie:
- wartość średnia >= 1,5 MPa
- wartość minimalna >= 1,0 MPa

zawartość chlorków:

- elementy żelbetowe <= 0,4% m/m cementu
- elementy z bet. sprężonego <= 0,2% m/m cementu

 • Ochrona powierzchniowa:

wytrzymałość na odrywanie:

- wartość średnia >= 1,0 MPa
- wartość minimalna >= 0,6 MPa


STAL ZBROJENIOWA

 • Powłoki antykorozyjne mineralne, na bazie żywic epoksydowych oraz oksydowanie stali:

  2. stopień czystości wg PN-70/H-97052
  (powierzchnia stali jest chropowata, ze śladami piaskowania lub śrutowania, niejednolita, matowa, szara lub ciemnoszara

 • Ochrona zbrojenia przez odtworzenie alkalicznego środowiska:

  3. stopień czystości wg PN-70/H-97052
  (powierzchnia stali jest chropowata, niejednolita, brunatnoszara, z połyskiem po szczotkowaniu)

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom