drizoro strona główna
Uszkodzenia betonu

Uszkodzenia betonu typowe dla "starych" budowli hydrotechnicznych

● Uszkodzenia betonu typowe dla "starych" budowli hydrotechnicznych
   

Abrazja

Ścieranie powierzchni betonowych przez rumowisko wleczone.
Uszkodzenie charakterystyczne dla przelewów, bystrzy, wypadów jazów, kanałów w oczyszczalniach ścieków itp.

 

 

Kawitacja

Wyrywanie kruszywa i spoiwa z powierzchni betonu na skutek działania podciśnienia w strefie przystrumieniowej wody płynącej z dużą prędkością.
Uszkodzenie charakterystyczne dla przelewów, bystrzy i elementów elektrowni wodnych.

Karbonatyzacja betonu

W pierwszym stadium na powierzchni betonu wzdłuż prętów zbrojeniowych pojawiają się rysy, następnie odpada otulina betonowa.

Karbonatyzacja betonu jest wietrzeniowym procesem chemicznym przebiegającym pod wpływem dwutlenku węgla i wody; wodorotlenek wapnia przeobraża się w węglan wapnia. Podczas karbonatyzacji wzrasta twardość i wytrzymałość betonu na ściskanie, a twardość pH maleje z ok. 12 do ok. 7, tzn. odczyn z zasadowego zmienia się na obojętny.

Dla betonu jest to zjawisko pozytywne, natomiast dla zbrojenia negatywne. W betonie o odczynie zasadowym na powierzchni stali tworzy się pasywna warstwa tlenków chroniąca zbrojenie przed korozją. Warstwa ta zanika w betonie o wartości pH < ok. 9,5.

 

 

Korozja powodowana mrozem

Powierzchniowe ubytki i wykruszania betonu.
Woda zamarzając w porach i szczelinach powiększa swą objętość i rozsadza beton.

Korozja powodowana przez sole

Na powierzchniach występują białe wykwity, a przy krawędziach rys białe i/lub rdzawe wycieki o słonym smaku. Beton pęcznieje i traci spójność. Jony soli reagują ze składnikami stwardniałego zaczynu cementowego tworząc nierozpuszczalne produkty, które krystalizują z wodą zwiększając przy tym znacznie swą objętość (korozja siarczanowa) lub cyklicznie krystalizują i rozpuszczają się w zależności od wilgotności powietrza (korozja chlorkowa).

W wilgotnym betonie wolne jony soli powodują korozje stali zbrojeniowej.

 
     

 

Korozja ługowania

Beton lub zaprawa obsypują się. W obrębie rys występują biało-żółte wycieki.

Ługowanie polega na wypłukiwaniu z betonu przez miękką wodę substancji rozpuszczalnych, głównie wodorotlenku wapnia, co powoduje zmniejszenie szczelności i osłabienie spójności betonu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom