drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® ASPHALT

JEDNOSKŁADNIKOWA, PŁYNNA ZAPRAWA CEMENTOWA MODYFIKOWANA ŻYWICĄ DO POROWATYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

MAXSEAL® ASPHALT
MAXSEAL® ASPHALT - JEDNOSKŁADNIKOWA, PŁYNNA ZAPRAWA CEMENTOWA MODYFIKOWANA ŻYWICĄ  DO POROWATYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Przygotowana zaprawa złożona z cementu, produktów mineralnych, żywic i innych dodatków, bardzo płynna i gotowa do stosowania po zmieszaniu z wodą, szczególnie przeznaczona do wypełniania mieszanek asfaltobetonu wylewanego na gorąco.

ZALETY


• Produkt jednoskładnikowy. Łatwy do aplikacji, zarówno ręcznej jak i za pomocą standardowego sprzętu do układania asfaltu.
• Po związaniu, wewnątrz asfaltobetonu uzyskuje się jednorodną, wodoodporną, wysokiej jakości nawierzchnię, która łączy w sobie zalety nawierzchni asfaltowej i betonowej takie jak odporność na sporadyczne wycieki benzyny oraz wytrzymałość na duże obciążenia.

ZASTOSOWANIE


Wypełnianie porowatych mieszanek asfaltobetonowych wylewanych na gorąco na : parkingach, nawierzchniach mostowych, pasach startowych i drogach dojazdowych lotniska.

APLIKACJA


Wymieszać z wodą w stosunku 0,5 - 0,6 l wody na kilogram MAXSEAL-ASPHALT, albo w betoniarce dla małych powierzchni, lub w samo pędnej maszynie zaopatrzonej w odpowiedni sprzęt dozujący i w zacieraczkę z taśmą gumową.
Kiedy porowata mieszanka asfaltowa jest już zimna, zaprawę umieszcza się na powierzchni i rozprowadza gumowym wałkiem. Penetrację w ubytki uzyskuje się przez zastosowanie wibracyjnego wałka natychmiast po aplikacji zaprawy. Optymalna temperatura pracy wynosi od 10 do 25st C.
Temperatura podłoża powinna być powyżej 5st C. Pielęgnowanie nawierzchni wykonuje się poprzez utrzymywanie powierzchni wilgotnej przez przynajmniej 48 h, a w przypadku upałów nawet 72 h, jeśli to konieczne.
Można stosować także środek do pielęgnacji MAXCURE.
Powierzchnie można eksploatować po 7 dniach dla ruchu lekkiego oraz po 14 dniach dla ruchu ciężkiego.

ZUŻYCIE


Od 1,3 do 1,6 kg proszku na m2 i centymetr , grubości mieszanki asfaltowej, w zależności od jej porowatości.

OPAKOWANIE


25 kg worki lub 1000 kg opak.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym miejscu chroniącym materiał przed przemarzaniem.

BHP


MAXSEAL ASPHALT jest nietoksyczny, ale ma właściwości ścierne. W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu należy przemyć dokładnie czystą wodą przez przynajmniej 15 minut, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom